Brabant op slot voor bodemenergie?

In de Provincie Brabant ligt een concept omgevingsverordening voor ter consultatie, waarin grote beperkingen worden gesteld aan bodemenergie. Zie pagina’s 18-19, 131, en 137-139 voor de geïnteresseerde lezer. De beoogde beperkingen van bodemenergie zijn alle...

Beerd Volkers branche-kwaliteitsadviseur

Onze collega Beerd Volkers, tot voor kort projectmanager bij Duratherm en inmiddels zelfstandig adviseur ‘bodemenergie, warmtenet en hydrologisch onderzoek’, is door het bestuur aangesteld als kwaliteitsadviseur van onze branche. Beerd is een zeer ervaren...