Brabant op slot voor bodemenergie?

In de Provincie Brabant ligt een concept omgevingsverordening voor ter consultatie, waarin grote beperkingen worden gesteld aan bodemenergie. Zie pagina’s 18-19, 131, en 137-139 voor de geïnteresseerde lezer. De beoogde beperkingen van bodemenergie zijn alle...

Beerd Volkers branche-kwaliteitsadviseur

Onze collega Beerd Volkers, tot voor kort projectmanager bij Duratherm en inmiddels zelfstandig adviseur ‘bodemenergie, warmtenet en hydrologisch onderzoek’, is door het bestuur aangesteld als kwaliteitsadviseur van onze branche. Beerd is een zeer ervaren...

Analyse voorlopige concept RES’en

De NVDE heeft een analyse gemaakt van de 28 nu gepubliceerde voorlopige concept RES’en. Over het thema warmte (en koude) daarin geven de RES’en en bijbehorende ‘regionale structuren warmte’ een goed beeld van de beschikbare grootschalige warmtebronnen. Hierbij is veel...

Steun de Duurzame Doorstart-campagne

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is 10 juli gestart met de campagne ‘Duurzame Doorstart’. De campagne is een oproep voor groen economisch herstel. Alle leden van de NVDE zijn gevraagd de campagne uit te dragen. BodemenergieNL doet dit graag omdat het...