Gedragscode op het gebied van aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen

Gedragscode op het gebied van aanleg en onderhoud van bodemenergie-
systemen

  1. Home
  2.  → Gedragscode

In aanvulling op de wettelijke eisen kent Branchevereniging Bodemenergie een Gedragscode voor de aanleg en het onderhoud van bodemenergiesystemen. Met het onderschrijven van deze Gedragscode geven de leden aan te allen tijde de uitgangspunten van de wetgeving en de belangen van klanten centraal te stellen. De gedragscode is vrijwillig maar niet vrijblijvend en daarmee een extra borging van de door onze leden geleverde kwaliteit.

Partijen die de Gedragscode ondertekenen, verbinden zich aan het handelen aan de gedragsregels in deze code. De Gedragscode
dient te worden ondertekend door de eindverantwoordelijke van het bedrijf. Van ondertekende bedrijven wordt verwacht dat zij intern en extern, bijvoorbeeld via hun website, bekendmaken dat zijn zich conformeren aan deze Gedragscode.

Eigenaarschap
De Gedragscode is opgesteld in gezamenlijkheid door de leden van Branchevereniging Bodemenergie. Voorstellen tot aanpassing kunnen via info@bodemenergie.nl worden ingediend. Eenmaal per jaar zal via de ALV van Branchevereniging Bodemenergie worden nagegaan of er aanpassingen nodig zijn. Aanpassingen worden enkel via de website gecommuniceerd.

De volgende leden van Branchevereniging Bodemenergie hebben de gedragscode ondertekend:

 

Aqua Energy Systems B.V.
ARA boringen
ATES Control
Bergmans Bergeijk
Bodem en Water Consultancy
Boode B.V.
BoutenGeotron
Broboor
Bronsupport
Buro Bron
Canopus Drilling Solutions
Comfort Energy B.V.
Compac Services B.V.
Coneco Building Automation B.V.
Croonwolter&dros
CTA Watertechnologie
Delta Ground Mechanics B.V.
De Ruiter Grondwatertechniek B.V.
Dunea Warmte en Koude
Duratherm Nederland B.V.
Duurzaam Opgewekt Energiesystemen
DWA installatie- en energieadvies
Eco-Well B.V.
Energy Engineering Solutions (EES) Holland B.V.
Encor Bodemwarmte
Energie Technologie Nederland B.V.
Energie Totaal Projecten ETP
Engie Energy Solutions B.V.
Eteck Energie Techniek B.V.
FARM – Bodemenergie Nederland
Fore Installatie Adviseurs B.V.
GEBO bvba
Geo4NRG B.V.
GeoComfort B.V.
GeoHeatDesign
Geotech Developments B.V.
Gooimeer B.V.
Groenholland B.V.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V.
Grond Water Techniek Ritsema
HakaGerodur AG
Halmos B.V.
Hawi GrondBoorTechniek
Hoek Engineering
Hooftman Geo Boortechniek B.V.
Hydreco B.V.
IF Technology B.V.
InnoGreen-Chem B.V.
InnoTherm B.V.
Installect Advies
Itho Daalderop B.V.
Klimaatgarant
Kropman Installatietechniek B.V.
Kuijpers Ecopartners B.V.
KWA Bedrijfsadviseurs
KWR Watercycle Research Institute
LTA Energy B.V.
Luinstra Bronbemaling B.V.
Mos Grondwatertechniek
Nathan Projects B.V.
Notus PiD vof
Pijpers Bronbemalingen B.V.
Remeha
Renewable Energy Drilling
Rensen Regeltechniek
RK-Verwaltungs GMBH
Roodenburg Installatie Bedrijf B.V.
Schouten Techniek B.V.
Sweegers en de Bruijn B.V.
T&A Survey
Techniplan Adviseurs B.V.
Technisch Adviesburo Duinwijck
TEON B.V.
Terratech B.V.
Tjaden B.V.
TNO
Uiteigenbodem
Unica Energy Solutions B.V.
Van der Sluis
Van Grinsven Grondboringen en bronbemaling
Van Herwijnen Services VOF
Van Hout adviseurs en installateurs B.V.
Van ’t Hof Grondboringen
Vattenfall
Verhoeven-Drunen B.V.
VHGM B.V.
Vink Installatie Groep B.V.
Visser Pomptechniek B.V.
WarmteStad
Waterkracht Duurzame Energie
WKO Assist
WKO Nederland B.V.