Gedragscode op het gebied van aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen

Gedragscode op het gebied van aanleg en onderhoud van bodemenergie-
systemen

  1. Home
  2.  → Gedragscode

In aanvulling op de wettelijke eisen kent Branchevereniging Bodemenergie een Gedragscode voor de aanleg en het onderhoud van bodemenergiesystemen. Met het onderschrijven van deze Gedragscode geven de leden aan te allen tijde de uitgangspunten van de wetgeving en de belangen van klanten centraal te stellen. De gedragscode is vrijwillig maar niet vrijblijvend en daarmee een extra borging van de door onze leden geleverde kwaliteit.

Partijen die de Gedragscode ondertekenen, verbinden zich aan het handelen aan de gedragsregels in deze code. De Gedragscode
dient te worden ondertekend door de eindverantwoordelijke van het bedrijf. Van ondertekende bedrijven wordt verwacht dat zij intern en extern, bijvoorbeeld via hun website, bekendmaken dat zijn zich conformeren aan deze Gedragscode.

Eigenaarschap
De Gedragscode is opgesteld in gezamenlijkheid door de leden van Branchevereniging Bodemenergie. Voorstellen tot aanpassing kunnen via [email protected] worden ingediend. Eenmaal per jaar zal via de ALV van Branchevereniging Bodemenergie worden nagegaan of er aanpassingen nodig zijn. Aanpassingen worden enkel via de website gecommuniceerd.

Hier kunt u de Gedragscode Branchevereniging Bodemenergie downloaden. 

De volgende leden van Branchevereniging Bodemenergie hebben de gedragscode ondertekend:

 

Agiva International
ARA boringen
ATES Control
Aveco de Bondt
Bergmans Bergeijk
Boode B.V.
Bosch Thermotechniek B.V.
Broboor
Buro Bron
Coneco Building Automation B.V.
Croonwolter&dros
De Groutmeesters B.V.
De Ruiter Grondwatertechniek B.V.
Duratherm Nederland B.V.
Duurzaam Opgewekt Energiesystemen
DWA installatie- en energieadvies
Energie Technologie Nederland B.V.
Energie Totaal Projecten ETP
Energy Engineering Solutions (EES) Holland B.V.
Engie Energy Solutions B.V.
Eteck Energie Techniek B.V.
FARM – BodemenergieNL
GEBO bvba
Geo4NRG B.V.
GeoComfort B.V.
Gooimeer B.V.
Groenholland B.V.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V.
HakaGerodur AG
Halmos B.V.
Hawi GrondBoorTechniek
Hoek Engineering
Hydreco B.V.
IF Technology B.V.
Installect Advies
Itho Daalderop B.V.
KiesWarmte B.V.
Kropman Installatietechniek B.V.
Kuijpers Ecopartners B.V.
KWA Bedrijfsadviseurs
KWR Watercycle Research Institute
LTA Energy B.V.
Luinstra Bronbemaling B.V.
Mos Grondwatertechniek
Nathan Projects B.V.
Ockhuizen Grondboringen en Bronbemalingen
Remeha
Remon Aardwarmte B.V.
Rensen Regeltechniek
RK-Verwaltungs GMBH
Roodenburg Installatie Bedrijf B.V.
Schouten Techniek B.V.
Sweegers en de Bruijn B.V.
Techniplan Adviseurs B.V.
Technisch Adviesburo Duinwijck
Terratech B.V.
Tjaden B.V.
Uiteigenbodem
Unica Energy Solutions B.V.
Van der Sluis
Van Grinsven Grondboringen en bronbemaling
Van Herwijnen Services VOF
Van Hout adviseurs en installateurs B.V.
Van ’t Hof Grondboringen
Verhoeven-Drunen BV
VHGM B.V.
Vink Installatie Groep B.V.
Volantis B.V.
WarmteStad
Waterkracht Duurzame Energie
WKO Assist
WKO Nederland B.V.