Warmte- en koudeopslag in de bodem

In Nederland worden grofweg 2 soorten bodemenergiesystemen toegepast, namelijk het open en het gesloten bodemenergiesysteem. Voor het toepassen van beide technieken is de Nederlandse bodem uitermate geschikt. De vele zandlagen die in het verleden zijn afgezet door de zee en rivieren, zijn nu een bron voor het opslaan van energie.

  1. Home
  2.  → Warmte en koude opslag in de bodem

Bodemenergiesysteem

Het basisprincipe van een bodemenergiesysteem is het opslaan van warmte en koude in de bodem, zodat er met tussenkomst van een warmtepomp over een langere periode met een hoog rendement energiewinning kan plaatsvinden.

Het bodemenergiesysteem kan verdeeld worden in 3 afzonderlijke circuits: het bronsysteem, het omzettingssysteem en het afgiftesysteem.

Het bronsysteem is het ondergrondse gedeelte van het bodemenergiesysteem waar de warmte en koude uitgewisseld worden met de bodem. Via een warmtewisselaar wordt het warme of koude water uit de bron afgegeven aan het omzettingssysteem. Dit omzettingssysteem bestaat uit een warmtepomp die de temperatuur uit de bron omzet naar de gewenste temperatuur voor het verwarmen van een gebouw. Voor het afgeven van koude is de tussenkomst van een warmtepomp in veel gevallen niet nodig. Via het afgiftesysteem wordt deze warmte of koude vervolgens afgegeven aan het gebouw.

Energiebesparing door opslag

Op deze manier kan de warmte die in de zomer beschikbaar is worden opgeslagen, waarna het in de winter kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Wanneer het warme water in de winter zijn warmte afgeeft aan het gebouw koelt dit water zelf juist af. Dit koude water wordt weer in de bodem opgeslagen en kan in de zomer gebruikt worden voor koeling. Zo bespaart een bodemenergiesysteem energie ten opzichte van een conventionele verwarmings- of koelinstallatie.

Renovaties en nieuwbouw

In veel gevallen maakt een bodemenergiesysteem gebruik van lage temperatuur (LT) waarop de afgifte-installatie moet zijn ingericht, zoals vloerverwarming/koeling. Dit maakt bodemenergie voor nieuwbouw uitermate geschikt vanwege de goede isolatie en LT afgifte-installaties. Daarnaast wordt bodemenergie veelvuldig toegepast bij renovaties in de bestaande woningbouw en utiliteit waarbij de warmtepomp de temperaturen ook kan opwaarderen naar middelhoge en hoge temperatuur.