Voordelen van bodemenergie

Er bestaan verschillende mogelijkheden waarop bedrijven, gemeenten en personen in hun warmtebehoefte (en koeling) kunnen voorzien. Soms zien we door de bomen het bos niet meer. Daarom zetten we voor uw gemak de voordelen van bodemenergie op een rij:
  1. Home
  2.  → Voordelen van bodemenergie
Beproefde techniek door jarenlange ervaring
Sinds de jaren ‘90 wordt er al bodemenergie toegepast. In de tussentijd is er veel kennis opgedaan en zijn de systemen steeds verder ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat bodemenergie een beproefde techniek is geworden. Anders dan bij veel andere duurzame energietechnieken heeft bodemenergie een kwaliteitssysteem waarvoor alle bedrijven die systemen ontwerpen en aanleggen gecertificeerd moeten zijn.
Kwaliteitsgaranties door verplichte certificering
Aan de ene kant wordt door de verplichte certificering de eigenaar gegarandeerd voorzien van een goede kwaliteit. Aan de andere kant worden eventuele nadelige effecten in de bodem voorkomen door de protocollen en vergunningen voor de aanleg, gebruiksfase en eventuele beëindiging van een systeem.
Twee opties
Een voordeel van bodemenergie is dat er een keuze gemaakt kan worden tussen twee typen bodemenergie, namelijk open en gesloten bodemenergiesystemen. Door deze keuze kan voor ieder project een passende optie gekozen worden om te voorzien in de verwarmings- én koelvraag van het gebouw.
Rendement op elektriciteit 500%
Via een brine of water/water warmtepomp wordt de opgeslagen warmte opgewaardeerd tot de gewenste temperatuur voor verwarming van het gebouw en/of warm tapwater. De warmtepomp wordt gevoed met temperaturen uit de ondiepe bodem tot maximaal 500 m -mv. Het rendement van deze warmtepompen is daarom hoog. Een warmtepomp met een COP van 5 kan bijvoorbeeld met 1 kW elektrische energie en 4 kW thermische energie uit de bodem, 5 kW thermische energie leveren aan het gebouw.
Verwarmen èn koelen
Een bijkomend voordeel ten opzichte van andere duurzame systemen is dat er met een bodemenergiesysteem ook koeling geleverd kan worden. Doordat er tijdens deze koudelevering warmte in de bodem wordt opgeslagen en deze warmte weer wordt hergebruikt, is het mogelijk om een hoog rendement te behalen. Het systeem werkt hierdoor als een herlaadbare warmte-koude batterij.
Samen met de elektriciteit voor het laden van koude is een besparing mogelijk van 40 tot 80 procent ten opzichte van het elektriciteitsverbruik van een koelmachine. Warmte- en koudeopslag in combinatie met een warmtepomp bespaart circa 50 procent op de energie voor verwarmen en koelen in vergelijking met een klassieke installatie (ketel en koelmachine).

Bronnen, terreinleidingen en warmtewisselaar kennen een levensduur van 25 à 35 jaar. Voor een luchtbehandelingsysteem, koeltorens, pompen, de regelinstallatie en dergelijke wordt uitgegaan van een levensduur van 15 jaar.

Opslagcapaciteit: óók warmte uit andere bronnen
Een zekere balans in de bodem is van belang en zorgt voor een hoger rendement. Met name wanneer het bodemenergiesysteem wordt gebruikt als opslag bij het invangen van warmte via andere bronnen. Denk hierbij aan zonnewarmte en aquathermie waarvan zomers de warmte in de bron(nen) opgeslagen kan worden.
Combinatie met andere duurzame technieken
Bodemenergie kan ook goed samen met andere duurzame opties worden toegepast. Vaak gaat het aanleggen van een bodemenergiesysteem gepaard met een goede isolatie en een laagtemperatuur afgiftesysteem. Op deze manier wordt het comfort van bijvoorbeeld een woning sterk verbeterd en is relatief weinig elektra nodig voor het verwarmen van de woning. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld zonneboilers of PVT-panelen worden ingezet om extra warmte in de bodem op te slaan wat in de winter weer gebruikt kan worden. Ook kan er collectief of individueel gebruik gemaakt worden van hoge temperatuur warmtepompen waardoor er gebouwzijdig minder aanpassingen nodig zijn.
Ruimtebesparing en esthetiek

Het toepassen van bodemenergiesystemen levert ook een ruimtebesparing op ten opzichte van andere duurzame technieken, doordat een groot deel van de installatie onder de grond wordt aangelegd. De bronputten kunnen eenvoudig gelijk aan maaiveld worden afgewerkt.