Certificering

Sinds 1 oktober 2014 moeten alle marktpartijen die bodemenergiesystemen ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren hiervoor erkend zijn. De erkenning wordt afgegeven door Bodem+. De basis voor een erkenning is een certificaat dat wordt gebaseerd op een beoordelingsrichtlijn en protocollen. Hiervoor moet u aan een certificerende instantie kunnen aantonen dat uw medewerkers de juiste vakbekwaamheid hebben. Eén van de onderdelen daarbij zijn CITO-diploma’s die u ontvangt na het succesvol afleggen van een CITO-examen.

Zoek een erkend bedrijf
  1. Home
  2.  → Certificering

Certificering Bovengronds:
BRL 6000-21/00

Voor het bovengrondse deel van het bodemenergiesysteem is de BRL 6000-21/00 inclusief Wijzigingsblad 01-03-2021 van toepassing.

Kleine systemen

Voor kleine systemen (individuele woningen) gelden de vakbekwaamheidseisen conform bijlagen 1A, 2A en 3A van de BRL 6000-21. 

Grote systemen

Voor grote systemen (woongebouwen en utiliteit) gelden de vakbekwaamheidseisen conform bijlagen 1B, 2B en 3B van de BRL 6000-21. U moet dan voor het ontwerp en de realisatie beschikken over de diploma’s B en C van Bodemenergie.

Beheer

Voor het beheer van bodemenergiesystemen geldt bijlage 3B van de BRL 6000-21/00, en diploma’s B en E van Bodemenergie.

Lees meer over de eisen en de certificerende instanties: Brochure certificering bodemsystemen.

Noodzakelijke diploma’s Leergang Bodemenergie

Warmtepompen voor individuele woningen Warmtepompen
voor woongebouwen & utiliteitsgebouwen
 

Opleiding: Warmtepompen voor individuele woningen.

Basis Ontwerp en installatie Beheer
Opleiding B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie Opleiding C:
Specialisatie ontwerp & realisatie bovengrondse gesloten systemen
Opleiding E: Specialisatie exploitatie open en gesloten systemen
Kleine installaties
  • Ontwerp
x
  • Installeren
  • Beheer
Grote installaties
  • Ontwerp
x x
  • Installeren
x x
  • Beheer
x x

Certificering Ondergronds: BRL 11000

Voor het ondergrondse deel en het beheer van bodemenergiesystemen (woningbouw + utiliteit) is de BRL SIKB 11000 van toepassing.

Voor Ontwerp en realisatie van ondergrondse open systemen heeft u nodig: CITO-diploma’s B en DO van Bodemenergie
Voor ondergrondse gesloten systemen heeft u nodig: CITO-diploma’s B en DG van Bodemenergie
Voor exploitatie en onderhoud heeft u nodig: CITO-diploma’s B en E van Bodemenergie

De hierboven genoemde cursussen van Bodemenergie bereiden u voor op deze examens.
Het afleggen van een CITO-examen is niet bij de cursussen inbegrepen. Hiervoor moet u zich apart bij CITO aanmelden.

Certificering mechanisch boren: BRL 2100

Op het mechanisch boren in de bodem is de BRL SIKB 2100 van toepassing. De BRL SIKB 2100 kent verschillende eisen voor de verschillende functies binnen het boorbedrijf. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de PDF (hoofdstuk 3.3.2 op blz. 23) op de website van SIKB.

Opleidingen en Leergang Bodemenergie

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. De vakopleidingen worden afgesloten met een CITO-examen. De opleidingen zijn onderdeel van de Leergang Bodemenergie.