Wat is bodemenergie

Bodemenergie is het gebruik van gratis, hernieuwbare warmte of koude uit de ondiepe ondergrond, tot 500 meter diep. Deze energie kan op een duurzame en doeltreffende manier gebruikt worden voor het verwarmen en koelen van gebouwen.
  1. Home
  2.  → Wat is bodemenergie?

Bodemenergie in de energietransitie

De klimaatopgave vraagt een enorme maatschappelijke verandering van zowel burgers als lokale overheden. Gemeenten werken op dit moment hard aan de uitrol van de Transitievisies Warmte (TVW). In de TVW is een belangrijke rol weggelegd voor bodemenergie, aangezien de bodem een gratis bron is voor hernieuwbare warmte en koude. Bodemenergie levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Beproefde techniek door jarenlange ervaring

Bodemenergie wordt al ruim 25 jaar toegepast in Nederland en maar liefst 45 jaar elders in Europa. Daarmee is de infrastructuur reeds aanwezig, evenals een kwaliteitssysteem. De meest bekende zijn de BUM Bodemenergie (handleiding vergunningverlening bij bodemenergie) en de HUM Bodemenergie (Handleiding voor toezicht en handhaving). Bodemenergiesystemen zijn goed te financieren en juridisch goed verankerd.

Meer weten?

In het document Op bodemenergie kun je bouwen leest u wat bodemenergie is, welke typen bodemenergiesystemen er zijn en waarom bodemenergie een prima antwoord is op het vraagstuk van de energietransitie, ook in combinatie met andere bronnen zoals bij aquathermie. Het document biedt basiskennis, informatie en advies voor iedereen die betrokken is bij bodemenergie en het uitwerken van de transitievisie warmte (en koude).