Analyse voorlopige concept RES’en

11 september 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Analyse voorlopige concept RES’en

De NVDE heeft een analyse gemaakt van de 28 nu gepubliceerde voorlopige concept RES’en. Over het thema warmte (en koude) daarin geven de RES’en en bijbehorende ‘regionale structuren warmte’ een goed beeld van de beschikbare grootschalige warmtebronnen. Hierbij is veel aandacht geweest voor een kwantitatieve analyse van het aanbod en inspraak uit verschillende hoeken van de maatschappij, waaronder lokale overheden, bewoners, natuur- en milieuorganisaties en MKB.

Om van deze eerste analyses te komen tot een uitvoerbare warmtetransitie is nog een grote stap nodig, waarbij de koppeling wordt gemaakt naar de afnemers van warmte zoals corporaties en bewoners, maar waarbij ook marktpartijen betrokken raken die de verschillende warmtebronnen gaan exploiteren.

Het PBL publiceert binnenkort ook een – nog uitgebreidere – analyse van de RES’en. Voor bodemenergie en collega-‘kleinschalige’ technieken is de uitdaging om (gezamenlijk!) goed in beeld te komen. Grootschalige warmtenetten met bijvoorbeeld geo- en aquathermie als bron zijn beter bekend.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de NVDE