Energie Nederland publiceert 20 Good Practices in de warmtetransitie

11 september 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Energie Nederland publiceert 20 Good Practices in de warmtetransitie

Met het Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategieën en de transitievisies warmte komt er een versnelling in de energietransitie. Energie Nederland etaleert graag dat de ruime kennis en ervaring van hun leden uiterst waardevol is bij deze versnelling. De afgelopen jaren hebben enkelen van hen met vele partijen (zoals gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven en lokale coöperaties) samengewerkt om nieuwe projecten te ontwikkelen en te exploiteren.

Deze brochure bevat 20 ‘good practices’ in de warmtetransitie: projecten in vele steden en dorpen die het betrokken energiebedrijf graag deelt en die als inspiratie kunnen dienen voor wat er mogelijk is.

Practice nummer 7 is een WKO-project en nummer 8 beschrijft een met een Bodemwarmtewisselaar gekoppelde warmtepomp.