NTA8800 gereed voor implementatie op 1 januari aanstaande

20 november 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → NTA8800 gereed voor implementatie op 1 januari aanstaande

Eind september jl. sloot de termijn voor laatste wijzigingen aan de NTA8800 welke op 1 januari a.s. van kracht wordt als rekenmethode voor de EnergiePrestatie van Gebouwen. Daarmee worden de  NEN7120 en 7125 vervangen. Met de NTA8800 wordt de bijdrage aan de te behalen BENG grenswaarden bepaald en daarmee de keuze voor (of tegen) een bepaalde techniek in een nieuwbouwproject.

Voor bodemenergie is hierin relevant:

  • de bijdrage van de bodemgebonden warmtepomp;
  • collectieve systemen met bodembron/opslag en
  • passieve koeling middels G-/O-BES

De Vereniging Warmtepompen leverde onlangs een rekentool op waarmee gelijkwaardigheidsverklaringen voor warmtepompen, ook de bodemgekoppelde water-water warmtepompen, kunnen worden onderbouwd en waarin ook de laatste met NEN overeengekomen wijzigingen zijn verwerkt.

In de vorige nieuwsbrief werd al verslagen dat de forfaitaire waarden voor koeling met GBES en OBES werden verhoogd: een (lichte) verhoging van de forfaitaire EER waarde bij passieve koeling van 10 naar 14 met gesloten resp. van 12 naar 16 met open bodembron. Tevens werd gemeld dat de eventuele aanpassing van verwarming middels collectieve WKO’s is doorgeschoven naar 2021. Het geconstateerde unlevel playing field met individuele warmtepompsystemen blijft daardoor vooralsnog in stand.

Op de lijst van toekomstige onderwerpen staan ook de voor bodemenergie relevante ‘standaard vergrote GBES’ voor water-gevulde bodemwarmtewisselaars, en aanpassing van het rendement van gecombineerde ruimte- en tapwaterverwarming middels (bodemgebonden) warmtepompen.