Geslaagde Themabijeenkomst versterkt de basis voor keten-samenwerking voor een succesvolle energietransitie

02 december 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Geslaagde Themabijeenkomst versterkt de basis voor keten-samenwerking voor een succesvolle energietransitie

Bijna 200 mensen keken en luisterden donderdag 26 november jl. naar “Bodemenergie en Warmtepompen – onmisbaar in de energietransitie” georganiseerd door BodemenergieNL en Vereniging Warmtepompen. Vijf sprekers belichtten hun visie op actuele uitdagingen in de energietransitie waarbij individuele ondernemers uit de beide branches reflecteerden op de toegevoegde waarde van wat er over hun business werd gezegd.

Het programma werd verbaal vlot, enthousiast én kritisch geleid door Studio Energie’s Remco de Boer. Heeft u het gemist? Geen nood, hier kunt u het event terugkijken:

 

Samenwerken en hindernissen nemen

Tijdens de online bijeenkomst werd de overduidelijke noodzaak tot samenwerking in de keten besproken, maar ook kwamen expliciet de door ondernemers te nemen hindernissen ter sprake. Nieuwe technische en zakelijke arrangementen zoeken hun weg in een bestaande fysieke, wettelijke en financieel-economische structuur die gebouwd is om de gevestigde orde te faciliteren. Een elektriciteitsnet met minder dan de helft van de capaciteit die nodig is voor verdere elektrificatie, een warmtewet die de business case van duurzame renovatie door een woningbouwcorporatie frustreert, de vraag om innovatieve financiële arrangementen door ambities die groter zijn dan de investeringskracht.

Van oplossingen naar verdere opschaling

Er werd geleerd van analogieën met de eerdere transitie van kolen naar aardgas. Ook concrete onconventionele technische – bijvoorbeeld hybride – en financiële oplossingen kwamen langs, waarna de discussie ging over hoe deze tot verdere opschaling kunnen leiden. Het is vaak een kwestie van elkaars taal leren spreken en openstaan voor oplossingen waaraan tevens ‘concurrerende’ technieken te pas komen, waardoor een totaalplan ineens wèl haalbaar blijkt…

Vraag en aanbod

Naast de presentaties van de sprekers vonden er interessante discussies plaats met ondernemers uit de organiserende branches. Het podium werd gegeven aan Peter Centen van Nathan, Jan Rijnen van Bosch-Nefit, Maarten Woudstra van BijZON en Rimme van der Ree van Klimaatexpert. Hieruit kwam vooral naar voren dat ‘we’ een groot maatschappelijk en gemeenschappelijk belang hebben, maar het in de praktijk lastig blijkt om een concrete vraag naar duurzame arrangementen te laten aansluiten op een aanbod dat voldoet aan de – vaak conservatieve – randvoorwaarden. Een aantal redenen hiervoor passeerde de revue, zoals:

  • het ontbreken van een gestandaardiseerde aanpak
  • de in het Klimaatakkoord geambieerde termijn versus de haalbaarheid voor gemeenten en gebouweigenaren
  • grotere partijen zoals woningcorporaties staan open voor nieuwe voorstellen en innovatieve oplossingen, maar krijgen ze gewoon niet

In de video kunt u de presentaties en discussies terugkijken.

 

Hieronder kunt u tevens de presentaties van de sprekers downloaden:

Aardgas Energietransitie – Lessen uit het verleden
Door: Sven Ringelberg, Transitiepaden.NL

Proposities voor verduurzaming van woningen van woningcorporaties
Door: Dyon Noy, Atriensis Projecten

Warmte-as-a-service: Verduurzaming van bestaande gebouwen met een ketelhuis en blokverwarming
Door: Jan-Maarten Elias, Energy Bridge/Corporatiewarmte

Bodemenergie en warmtepompen: Waarmaken van verwachtingen
Door: Rokus Wijbrans, Carbon Capital Solutions

Wat staat er (niet) in de RES’en?
Door: Annemarie Costeris, NVDE