Beerd Volkers branche-kwaliteitsadviseur

19 november 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Beerd Volkers branche-kwaliteitsadviseur

Onze collega Beerd Volkers, tot voor kort projectmanager bij Duratherm en inmiddels zelfstandig adviseur ‘bodemenergie, warmtenet en hydrologisch onderzoek’, is door het bestuur aangesteld als kwaliteitsadviseur van onze branche. Beerd is een zeer ervaren professional, zowel in de bodemenergietechniek en -markt als in open WKO’s en gesloten bodemwarmtewisselaars. Beerd is de opvolger van Ton Timmermans en zal de branche vertegenwoordigen in het brede kwaliteitsborgingcircuit, met name in de SIKB CCvD. Beerd heeft mandaat en ondersteuning vanuit onze werkgroep Juridische Zaken en hij zal ook korte lijnen houden met onze vertegenwoordigers in de relevante TC’s.

Wij wensen hem vanuit welbegrepen eigenbelang heel veel succes!