Wat zijn kosteneffectieve alternatieven voor aardgas bij verwarming?

22 oktober 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Uncategorized
  4.  → Wat zijn kosteneffectieve alternatieven voor aardgas bij verwarming?
Het PBL heeft onlangs een update van de ‘Startanalyse aardgasvrije buurten’ gepubliceerd. Dit is een analyse van de nationale kosten van vijf strategieën om wijken van het aardgas af te halen. De doelgroep is gemeenten, die met het PBL-model op buurtniveau kunnen kijken naar de meest optimale strategie qua kosten.

Het is overigens nadrukkelijk geen tool om op individueel/pand-niveau te kijken. Een strategische keuze betekent vaak weer wel een lock-in omdat een warmtenet individuele technieken uitsluit en elektrificatie natuurlijk op zijn beurt een warmtenet en alternatieve gassen uitsluit.

De Startanalyse bestaat uit verschillende delen die te raadplegen zijn op de interactieve website. Het vereiste password kan worden verkregen bij inlog-startanalyse@rvo.nl.

Vijf strategieën

Onderstaande tabel geeft de vijf strategieën weer, met duiding van de relevantie voor (bodemenergie en/of bodemgekoppelde) warmtepompen. De tabel is afkomstig uit het ‘gemeenterapport’. Deze vijf strategieën zijn:

(1) Volledige elektrificatie met (1a) lucht- en (1b) bodem-warmtepompen.

Twee warmtenetten-strategieën:

(2) Hoge- en midden-temperatuurnetten, enkele sub-strategieën met groen gas piekvoorziening maar zonder seizoensopslag (bodemenergie) en/of warmtepompen en

(3) Lage-temperatuurnetten met acht sub-strategieën met diverse LT-bronnen, (booster-) warmtepompen en/of seizoensopslag middels WKO en collectieve warmtepompen. Twee duurzaam gas strategieën:

(4) groen gas en

(5) waterstof, beide met twee (van vier) sub-strategieën met hybride warmtepompen.

De waterstofscenario’s werden toegevoegd t.o.v. de 2019 versie en er is géén rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid. Verantwoording van de gebruikte methoden, coëfficiënten, kosten, kentallen en de toepassing van het Vesta MAIS-model is beschreven in de ‘achtergrondstudie’.

Totaalbeeld op nationaal niveau in één jaar gekanteld

De gehele exercitie is bedoeld voor gemeenten om op wijkniveau kunnen kijken naar de meest kosteneffectieve optie, een enkel (deel)scenario of combinatie daarvan. Volgens Henry Bontenbal in onderstaande podcast is in deze 2e versie het totaalbeeld op nationaal niveau in één jaar tijd gekanteld. In de 2019 versie zou 25% van de GO aan duurzaam (groen) gas zitten in 2050, in de 2020 versie is het aandeel duurzaam gas (groen plus waterstof) 70% (!). Auteur dezes kon deze integrale getallen niet direct vinden; het is sowieso boeiend om je eigen buurt te bekijken…

Voor een duiding (er zijn er vast meer): luister bijvoorbeeld naar de 2e helft van de podcast van Studio Energie (Bontenbal & De Boer) op https://soundcloud.com/studio-energie/35-bontenbal-de-boer-week-42, van 33:00-1:00:00.