ALV 2 december jl.

ALV 2 december jl.

Op 2 december 2021 heeft Branchevereniging Bodemenergie de halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden. In tegenstelling tot wat we gehoopt hadden, lukte het ook dit keer niet om fysiek bij elkaar te komen. Gelukkig voorzien de digitale middelen in een ALV op afstand,...