Warmtepompen en bodemenergie

Warmtepompen en bodemenergie

Waarom de koppeling met een bodembron zo goed werkt: een korte uitleg over een volledig aardgasvrije oplossing.   We willen met z’n allen duurzamere woningen hebben en minder aardgas gebruiken. Voor gemeenten, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren is dit...
Basis Registratie Ondergrond

Basis Registratie Ondergrond

Als antwoord op grote opgaves als energietransitie, klimaatadaptatie en economische groei is de Basis Registratie Ondergrond (BRO) ontwikkeld. Deze opgaves hebben namelijk een grote impact op de leefomgeving, zowel op de boven- als de ondergrond. Omdat ruimte beperkt...
Nationaal Congres Bodemenergie 2022

Nationaal Congres Bodemenergie 2022

Op 7 juli 2022 zal het Vierde Nationaal Congres Bodemenergie plaatsvinden in het Koningsbergergebouw op het Utrecht Science Park. Na drie zeer succesvolle edities in 2011, 2016 en 2018, zal ook dit jaar de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) van de...