Mini-warmtenetten als duurzame revolutie

Mini-warmtenetten als duurzame revolutie

Straat- en wijkprojecten met bodemenergie hebben de toekomst. Steeds meer buren bundelen hun krachten om in samenwerking duurzaamheid te bevorderen. Het gemeenschappelijke doel is om hun woningen efficiënt te verwarmen en te koelen met kostenbesparingen als resultaat....
Omgevingsvergunningen OBES

Omgevingsvergunningen OBES

Na de eerdere positieve berichtgeving over het melden van gesloten bodemenergiesystemen onder de omgevingswet, blijkt nu dat het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor open bodemenergiesystemen vaak nog op zich te laten wachten. Van meerdere leden hebben wij de...
Korte terugblik op de ALV van 11 april 2024

Korte terugblik op de ALV van 11 april 2024

Op 11 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering van Branchevereniging Bodemenergie plaats in Baarn. Voorafgaande aan de ledenvergadering kwam een grote groep afgevaardigden van bronboorbedrijven naar Baarn om elkaar te ontmoeten en met elkaar over kansen en...
Inzicht in prestaties Warmte en Koude Opslagsysteem

Inzicht in prestaties Warmte en Koude Opslagsysteem

In 2017 introduceerde het Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO-scan. Inmiddels zijn we zes jaar verder en de behoefte aan dit instrument is nog altijd even groot. Via deze scan kan een ervaren adviseur op een snelle, objectieve en gedegen wijze inzicht geven in de...