NVDE over regeerakkoord: blij met doelen en duiten, snel vertalen naar daden

16 december 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → NVDE over regeerakkoord: blij met doelen en duiten, snel vertalen naar daden

Het regeerakkoord bevat een stevige, wettelijke doelstelling voor CO2-reductie: -55 procent in 2030. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is er blij mee en ziet dat het nieuwe kabinet ook de bijbehorende maatregelen en budgetten wil leveren, en er zelfs op aanstuurt om wat speling te houden. De NVDE vindt het goed dat het regeerakkoord wordt verwerkt in de Voorjaarsnota en dan zo snel mogelijk wordt doorgerekend door het PBL en is ook blij dat er doelen zijn bepaald voor de iets verdere toekomst, voor 2035 en 2040. Duidelijkheid over de langere termijn is cruciaal voor het bedrijfsleven en netbeheerders om volop mee te kunnen doen.

Bron: Persbericht NVDE

De ‘big bazooka’ van het Klimaatfonds van €35 miljard is zeer substantieel. Het is cruciaal dat ook duurzame warmte en gas al in 2022 aan bod komen. “De NVDE is blij met de doelen en de duiten; en wil graag helpen om dit zo snel mogelijk om te zetten in daden,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. Er zijn snel concrete beslissingen nodig waar de markt en netbeheerders mee aan de slag kunnen. Het is mooi dat de nieuwe regering streeft naar snellere procedures. Wij pleiten voor doorlooptijden voor procedures en vergunningen van twee jaar.

Het is goed dat er aandacht is voor een CO2-vrije aanvulling op zonne- en windenergie en een budget van één miljard euro voor CO2-vrije gascentrales. Dit is een snelle mogelijkheid en biedt de flexibiliteit die nodig is naast zon en wind. Het budget van €5 miljard voor kerncentrales zal nog niet in 2030 leiden tot CO2-reductie. De NVDE pleit ervoor dat dit budget ook open wordt gesteld voor de competitie met andere technieken die het probleem kunnen oplossen. “Laat de beste techniek winnen,” zegt Van der Gaag.

De NVDE is wat betreft de gebouwde omgeving blij met het voorgestelde isolatieprogramma en het beleid voor warmtepompen (normering en subsidie) en warmtenetten (subsidie). De voorgestelde verschuiving van de energiebelasting is een steun in de rug voor de duurzame transitie: elektriciteit wordt ruim 5 cent goedkoper (per kwh) en aardgas ruim 5 cent duurder (per kuub).

De NVDE steunt het streven naar volledig emissievrije nieuwverkoop van auto’s in 2030 maar mist de benodigde maatregelen nog. Om dit doel te halen zijn richting 2030 concrete maatregelen nodig zoals stimulering van de particuliere markt en vlootnormering vanaf 2025 voor de zakelijke markt. Het betalen naar gebruik wordt pas in 2030 ingevoerd en moet volgens de NVDE zo worden ingericht dat emissievrij rijden de norm wordt.
In de hele energietransitie is een groeiende behoefte aan arbeidskrachten. De NVDE is blij met de aandacht daarvoor in het coalitieakkoord en juicht ook hier snelle uitvoering toe.

Coalitieakkoord 2021 – 2025 Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst
Budgettaire bijlage coalitieakkoord 2021 – 2025