Terugblik: Kennisplatformbijeenkomst Bodemenergie 10 november 2021

07 december 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. Kennisplatform
  4.  → Terugblik: Kennisplatformbijeenkomst Bodemenergie 10 november 2021

Op woensdagmiddag 10 november organiseerde het Kennisplatform Bodemenergie een kennisbijeenkomst bij DWA in Gouda. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en een mooi programma, waarin tevens volop ruimte was voor interactie en inhoudelijke discussies.

Bodemenergie van 2021 tot 2050

Martin Bloemendal trapte af met een boeiende lezing over de uitdagingen en kansen voor bodemenergie richting 2050, de onvermijdelijke toename van open en gesloten bodemenergiesystemen en wat ervoor nodig is om deze succesvol te realiseren. Een kennissessie over techniek, mogelijkheden en aandachtspunten.

Update Kennisagenda

Na de lezing volgde er een interactief gedeelte: een update van de Kennisagenda en de status van de projecten. Op de Kennisagenda staan onderwerpen die op bijeenkomsten van het Kennisplatform zijn geïdentificeerd en geprioriteerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het Kennisplatform de agenda intussen aangevuld en aangepast.

Interactieve workshops

Bij het laatste onderdeel van de Kennisbijeenkomst, de interactieve workshop, konden de deelnemers kiezen uit twee parallelsessies:
Sessie 1: OBES in LT-netten (bijvoorbeeld in combinatie met aquathermie). De introductie van de sessie werd verzorgd door Peter Heijboer van DWA.
Sessie 2: Opschalen van GBES in relatie tot de zorgen over veilig boren en onderlinge interactie. Guus van Gelder van GroenHolland en Ronald Cornelisse van ODMWB verzorgden de introductie van deze sessie.

Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun komst en willen DWA hartelijk danken voor de gastvrijheid. Houd onze berichtgeving in de gaten voor de volgende bijeenkomst van het Kennisplatform!

Wilt u de presentatie van Martin Bloemendal (terug)kijken? Dan kunt u deze hier downloaden.

Op onze website vindt u een overzicht van eerder gehouden bijeenkomsten en presentaties van het Kennisplatform.