Vacature werkgroep Cursussen Bodemenergie

Branchevereniging BodemenergieNL faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen...

WarmingUP is een feit!

Het consortium WarmingUP is opgericht om collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar te maken voor de warmtetransitie. Het samenwerkingsverband bestaat uit partijen die actief zijn in de gehele warmteketen van bron tot klant. Ook BodemenergieNL...

Coronavirus (COVID-19)

Zoals algemeen bekend heeft de Nederlandse regering sinds afgelopen weekend verdergaande maatregelen getroffen om de verspreiding van COVID-19 gecontroleerd te laten plaatsvinden. Tot 6 april zijn scholen, openbare culturele instellingen en ontmoetingsplekken...

Kwaliteitsborging (G-)BES

Er is momenteel extra veel maatschappelijke aandacht voor kwaliteit van BES. In de sectorale pijler ‘Gebouwde Omgeving’ van het klimaatakkoord (juni 2019) wordt bodemenergie (h)erkend als een belangrijke driver van de verdere verduurzaming van klimatisering van...

Kwaliteitsadviseur voor BodemenergieNL gezocht!

Een goede kwaliteitsborging is voor de branche van groot belang. We zijn daarom op zoek naar een kwaliteitsadviseur/externe vertegenwoordiger voor onze brancheorganisatie. We willen graag dat de BRL’s, protocollen en certificering goed op de markt aansluiten én garant...

TKI Urban Energy project OptiGBES gestart

Groenholland Geo-energiesystemen, Nathan Projects, Deltares en KWR Watercycle research hebben het groene licht gekregen voor het TKI project Optimalisatie van Gesloten Bodemenergiesystemen (OptiGBES). Dit project wordt mede gefinancierd door het Kennisplatform...

Interferentie gesloten bodemenergiesystemen

In opdracht van RWS (Bodem+) heeft Groenholland Geo-energiesystemen de BUM BE Bijlage 2 vernieuwd. Deze gaat over het bepalen van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen. De wens tot vernieuwing kwam voort uit de evaluatie van het wijzigingsbesluit...