Coronavirus (COVID-19)

17 maart 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Geen categorie
  4.  → Coronavirus (COVID-19)

Zoals algemeen bekend heeft de Nederlandse regering sinds afgelopen weekend verdergaande maatregelen getroffen om de verspreiding van COVID-19 gecontroleerd te laten plaatsvinden. Tot 6 april zijn scholen, openbare culturele instellingen en ontmoetingsplekken gesloten. Ook worden evenementen afgelast en wordt mensen gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Achter de schermen heeft BodemenergieNL de afgelopen dagen gewerkt aan het treffen van voorbereidingen. In overeenstemming met de adviezen van de Nederlandse overheid zal BodemenergieNL bijeenkomsten met grote groepen tot nader order niet organiseren of afgelasten als deze voor 6 april waren gepland.

 

ALV en Themamiddag 16 april

We zullen anticiperen op het eventueel moeten wijzigen van in de verdere toekomst geplande bijeenkomsten zoals de ALV en Themamiddag op donderdag 16 april; we zullen alvast een beknopte e-ALV met alleen de formele agendapunten voorbereiden.

 

Werkgroepen

Bijeenkomsten van werkgroepen zijn formeel vooralsnog klein genoeg om doorgang te laten hebben waarbij wij afmeldingen van leden-deelnemers uiteraard zullen respecteren. Neem bij fysieke deelname a.u.b. de richtlijnen in acht en meld u af bij twijfel of zekerheid over symptomen. Indien mogelijk zullen we deelname op afstand via GoToMeeting of Microsoft Teams (beeld en geluid) regelen. Het secretariaat zal per werkgroep-bijeenkomst bekijken wat mogelijk en verstandig is. Deelnemers krijgen hierover rechtstreeks bericht.

 

Continuïteit secretariaat


Het secretariaat van BodemenergieNL blijft vooralsnog geopend. Voorlopig werken wij met een minimale bezetting waarin collega’s elkaar evt. afwisselen. Alle medewerkers zullen bij toerbeurt vanuit huis werken. Telefonisch blijven wij bereikbaar. Mocht het bureau op slot moeten gaan, dan blijven we bereikbaar maar beperkt. Als de adviezen van de overheid wijzigen zullen wij de planning en onze maatregelen daarop aanpassen.