Interferentie gesloten bodemenergiesystemen

16 maart 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Geen categorie
  4.  → Interferentie gesloten bodemenergiesystemen

In opdracht van RWS (Bodem+) heeft Groenholland Geo-energiesystemen de BUM BE Bijlage 2 vernieuwd. Deze gaat over het bepalen van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen. De wens tot vernieuwing kwam voort uit de evaluatie van het wijzigingsbesluit bodemenergie waarbij het in de praktijk toepassen van de methode als één van de knelpunten was gesignaleerd. Daarbij was de methode, ontwikkeld in 2011 en in gebruik sinds 2013, door de veranderende omstandigheden ook inhoudelijk aan herziening toe.

Door: Henk Witte

Een duidelijke verbetering voor gebruikers is dat de handmatige temperatuur-nomogrammen vervangen zijn door een geautomatiseerde rekentool in Excel. Deze tool “ITGBES” (Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen) is beschikbaar op de website van het SIKB.

De nieuwe versie is gebaseerd op een verbeterde en meer nauwkeurige rekenmethode die uitgebreid gevalideerd is. Tegelijkertijd met het ontwikkelen van de geautomatiseerde tool is de procedure voor het bepalen van mogelijke interferentie aangepast. Hiervoor is ook overlegd met een met een klankbordgroep die is samengesteld uit leveranciers en bevoegde gezagen. Een eerste belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere versie is de zoekstraal. Ook wordt nu de einddiepte van de boringen als bepalend gezien voor de energiebelasting van de bodem. Voorheen werd het bepaald op basis van de totale lengte van het systeem.