TKI Urban Energy project OptiGBES gestart

16 maart 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. Geen categorie
  4.  → TKI Urban Energy project OptiGBES gestart

Groenholland Geo-energiesystemen, Nathan Projects, Deltares en KWR Watercycle research hebben het groene licht gekregen voor het TKI project Optimalisatie van Gesloten Bodemenergiesystemen (OptiGBES). Dit project wordt mede gefinancierd door het Kennisplatform Bodemenergie (en daarmee door BodemenergieNL). Het project heeft als doel het vergroten van de betrouwbaarheid en economische haalbaarheid van GBES en vermindering van ondoelmatig gebruik van de bodem.

Door: Henk Witte

Het project beoogt meetgegevens te verzamelen aan operationele gesloten bodemenergiesystemen: niet alleen in de bodemwarmtewisselaar zelf maar ook tussen de verschillende bodemwarmtewisselaars. De temperatuurmetingen die met glasvezelkabel infrastructuur worden gerealiseerd zullen een unieke set aan gegevens opleveren om verschillende modellen te kunnen ontwikkelen, toetsen én beter inzicht in de processen van warmtestroom in de bodem te krijgen.

Ook draagt een gedetailleerde karakterisatie van de ondergrond door o.a. Thermische Response Tests en metingen aan de warmtepomp systemen daaraan bij. Doel is de methoden die nu gebruikt worden voor ontwerp en vaststellen van negatieve interferentie te kunnen verbeteren en aan te kunnen scherpen.