Wet kwaliteitsborging voor de bouw

Door: Ton Timmermans, lid van verdienste BodemenergieNL Op 14 mei jl. is in de eerste kamer de “wet kwaliteitsborging voor het bouwen” aangenomen. Bouwers, ook van eenvoudige woningen, moeten vanaf 2021 d.m.v. een opleverdossier aantonen dat zij correct hebben...

Certificering en erkenning

BRL 2100: De vernieuwde versie van de BRL 2100 en protocol 2101 (versie 4.0)  zijn sinds 30 november jl. van kracht. Inhoudelijk en qua reikwijdte zijn er eigenlijk geen verschillen. De indeling van met name  het protocol is sterk verbeterd en daardoor beter leesbaar....