Voorlichtingsbijeenkomsten SIKB over gewijzigde BRL’s

17 april 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Voorlichtingsbijeenkomsten SIKB over gewijzigde BRL’s

Door: Ton Timmermans, Lid van Verdienste BodemenergieNL

Recent zijn er twee door SIKB georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Op 1 april was er een bijeenkomst in Zwolle en op 8 april was er een bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch.
Aan de voorlichtingsbijeenkomsten is naast door SIKB, medewerking verleend door BodemenergieNL, GGBN en ILT.

Onderwerp van de bijeenkomsten waren de recente wijzigingen in een aantal BRL’s, waaronder de BRL 2100 en de BRL 11000.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de BRL 2100 (versie 4.0), met bijbehorend protocol 2101 (versie 4.0), inmiddels sinds 1-11-2018 definitief zijn. De oude versie kan nog worden gebruikt tot 1 april 2020. De nieuwe BRL 11000 is nog niet definitief. Naar verwachting zal dat vanaf 1 januari 2020 wel het geval zijn.

Opvallend was dat er relatief veel belangstelling was vanuit bevoegde gezagen. De bijdrage van BodemenergieNL is verzorgd door Ton Timmermans, die het doel en het ontstaan van de regeling de revue liet passeren. Kern van het betoog was een oproep om te werken volgens protocol en om knelpunten die optreden in de praktijk terug te melden naar de permanente technische commissies. Alleen op deze wijze kan de kwaliteitscirkel functioneren en kan gezorgd worden dat handhavingsacties door ILT overbodig worden. ILT benadrukte ook nog eens het belang van het naleven van de BRL’s en de protocollen. De bijdrage van BodemenergieNL en GGBN aan de bijeenkomsten vindt u hier. Op de website van SIKB vindt u zowel de lezing van BodemenergieNL/GGBN als van SIKB en ILT.