Wet kwaliteitsborging voor de bouw

17 mei 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Wet kwaliteitsborging voor de bouw

Door: Ton Timmermans, lid van verdienste BodemenergieNL

Op 14 mei jl. is in de eerste kamer de “wet kwaliteitsborging voor het bouwen” aangenomen. Bouwers, ook van eenvoudige woningen, moeten vanaf 2021 d.m.v. een opleverdossier aantonen dat zij correct hebben gewerkt.

Leveranciers van bodemenergiesystemen werken veelal, direct of indirect, als onderaannemer van een bouwer. Het is dan ook te verwachten dat er in toenemende mate gevraagd gaat worden om documenten die aantonen dat er correct gewerkt is.

Met de certificering volgens de BRL’s 2100 en 11000, loopt de sector in feite al vooruit op deze eis. Een belangrijk onderdeel van de BRL’s is immers het vastleggen van afspraken, gegevens en certificaten.

SIKB, de beheerder van de BRL’s, gaat op dit moment na in hoeverre de wetgeving consequenties heeft voor de BRL’s. Onze verwachting is dat dit minimaal zal zijn.