Wet kwaliteitsborging voor de bouw

Door: Ton Timmermans, lid van verdienste BodemenergieNL Op 14 mei jl. is in de eerste kamer de “wet kwaliteitsborging voor het bouwen” aangenomen. Bouwers, ook van eenvoudige woningen, moeten vanaf 2021 d.m.v. een opleverdossier aantonen dat zij correct hebben...

Update certificering & erkenning

Door: Ton Timmermans, erelid en lid van verdienste BodemenergieNL Zoals al eerder aangekondigd loopt er een discussie over de vraag of een bedrijf dat boringen uitvoert t.b.v. bodemenergiesystemen zowel voor BRL 11000 als voor BRL 2100 erkend moet zijn. Er is een...