Update certificering & erkenning

Door: Ton Timmermans, erelid en lid van verdienste BodemenergieNL Zoals al eerder aangekondigd loopt er een discussie over de vraag of een bedrijf dat boringen uitvoert t.b.v. bodemenergiesystemen zowel voor BRL 11000 als voor BRL 2100 erkend moet zijn. Er is een...

Certificering en erkenning

BRL 2100: De vernieuwde versie van de BRL 2100 en protocol 2101 (versie 4.0)  zijn sinds 30 november jl. van kracht. Inhoudelijk en qua reikwijdte zijn er eigenlijk geen verschillen. De indeling van met name  het protocol is sterk verbeterd en daardoor beter leesbaar....

Ontwikkelingen BRL 11000

Door: Ton Timmermans, Terratech Op 21 juni is er weer een CCvD overleg geweest. M.b.t. de BRL 11000 zijn de volgende zaken besproken: De Begeleidingscommissies BRL 11000 en protocol 11001 worden omgevormd tot een permanente technische commissie ( PTC). Hiervoor zullen...