Ontwikkelingen BRL 11000

22 juni 2018

 1. Home
 2.  → 
 3. nieuws
 4.  → Ontwikkelingen BRL 11000

Door: Ton Timmermans, Terratech

Op 21 juni is er weer een CCvD overleg geweest.
M.b.t. de BRL 11000 zijn de volgende zaken besproken:

 1. De Begeleidingscommissies BRL 11000 en protocol 11001 worden omgevormd tot een permanente technische commissie ( PTC). Hiervoor zullen alle leden van de eerdere begeleidingscommissies worden uitgenodigd.
 2. September 2018 zal er een workshop gehouden worden met degenen die genodigd zijn voor de PTC. Hier komen de nog te behandelen punten en eventueel nieuwe inhoudelijke punten aan de orde. Voor wat betreft de nieuwe inhoudelijke punten zal vooraf een schriftelijke inventarisatie gehouden worden.
 3. Oktober 2018 wordt een reguliere vergadering van de PTC gehouden. Hier worden de zaken die voortvloeien uit de workshop verder besproken en worden standpunten bepaald
 4. 30 november 2018 wordt het eindconcept van de aangepaste BRL en protocol naar het CCvD gestuurd.
 5. 13 december 2018 worden de nieuwe documenten in het CCvD vastgesteld.
 6. In de periode december 2018- februari 2019  zal er een HUF toets (= Handhaving, Uitvoerbaarheid en Fraudebestendigheid) plaatsvinden door ILT en zal een evaluatie plaatsvinden door de Raad voor Accreditatie.
 7. Begin maart 2019 ( indien nodig) bespreking resultaten in de PTC.
 8. Eind maart 2019 ( indien nodig) nieuw besluit in CCvD.
 9. 1 oktober 2019: opname gewijzigde documenten in de Regeling Bodemkwaliteit.

Het bovenstaande tijdschema is onder het voorbehoud dat de juridische aanpassingen van de RBK tijdig gereed zijn. Zoals bekend is BodemenergieNL vertegenwoordigd in de klankbordgroep betreffende deze aanpassing, zodat ook daar en vinger aan de pols gehouden kan worden.