Wet kwaliteitsborging voor de bouw

Door: Ton Timmermans, lid van verdienste BodemenergieNL Op 14 mei jl. is in de eerste kamer de “wet kwaliteitsborging voor het bouwen” aangenomen. Bouwers, ook van eenvoudige woningen, moeten vanaf 2021 d.m.v. een opleverdossier aantonen dat zij correct hebben...