Update TC451

Door: Henk Witte, Groenholland De TC451 is in twee werkgroepen gesplitst, één voor waterputten (bronnen) en daarmee ook WKO systemen en één voor gesloten bodemwarmtewisselaars. WG1 wordt vooral door Martin van der Schans (KWR) begeleid terwijl ik (Henk Witte) vooral...

Reactie bodemenergiebranche op bevindingen IL&T

Door: Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL Door IL&T werden bij inspecties onaanvaardbare risico’s geconstateerd bij aanleg van putten voor gesloten bodemenergiesystemen, de zogenaamde bodemwarmtewisselaars, door boorbedrijven. De branchevereniging werd...