Update TC451

14 december 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Update TC451

Door: Henk Witte, Groenholland

De TC451 is in twee werkgroepen gesplitst, één voor waterputten (bronnen) en daarmee ook WKO systemen en één voor gesloten bodemwarmtewisselaars. WG1 wordt vooral door Martin van der Schans (KWR) begeleid terwijl ik (Henk Witte) vooral WG2 voor mijn rekening neem. Vanuit BodemenergieNL is een groep van meelezers geformeerd die de voorgestelde normteksten doornemen en van commentaar voorzien. Binnen de Nederlandse NEN werkgroep zijn verder ook mensen uit de drinkwatersector en uit de DHPA (Dutch Heat Pump Association) vertegenwoordigd.

Dit jaar is er een bijeenkomst van de NEN werkgroep geweest in Parijs bij AFNOR. Verder zijn er diverse telefonische overleggen (telco’s) gehouden waar de voortgang inhoudelijk is besproken.

Met de groep meelezers van BodemenergieNL is dit jaar een bijeenkomst georganiseerd waar de Nederlandse inbreng en commentaar is besproken.
Op dit moment wordt de normtekst voor de gesloten systemen geconsolideerd waarna in januari een volgende commentaarronde wordt gestart. Vanuit Nederland kunnen we dan op de hele normtekst gedetailleerd commentaar leveren. Dit zal dan medio februari/maart in de internationale werkgroep besproken worden.

Voor open systemen heeft men even een stap terug gedaan: Martin van der Schans heeft, samen met Duitse collega’s, een nieuwe inhoudsopgave opgesteld en een sjabloon voor de normteksten opgesteld. Als deze door de internationale groep overgenomen wordt dan zullen de teksten ingevuld gaan worden.

Naast de groep meelezers wordt de voortgang van de TC451 ook in de werkgroep juridisch op de agenda gehouden.