Spreekuur voor gemeenten

Spreekuur voor gemeenten

Ook in 2023 organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie meerdere malen een spreekuur. Dit spreekuur is specifiek gericht op ambtenaren van gemeenten en andere overheidsdiensten, maar kunnen ook door andere geïnteresseerden worden bijgewoond. Een of meerdere...

Klimaatakkoord

Zoals ook bij de stukken van de ALV van 06Dec18 verstrekt en op de ALV gepresenteerd naderen de Klimaat-Akkoord onderhandelingen het einde van de 2e ronde welke 21 december een ‘onderhandelingsresultaat’ zouden moeten opleveren waaraan het PBL in januari-februari 2019...