Overheden en Omgevingsdiensten: Leer alles wat u moet weten tijdens de cursus bodemenergie

02 mei 2023

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Overheden en Omgevingsdiensten: Leer alles wat u moet weten tijdens de cursus bodemenergie

Overheden en omgevingsdiensten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van onze samenleving. Bodemenergie is daarbij de meest duurzame vorm van – hernieuwbare – energie uit de ondergrond, die steeds vaker wordt toegepast om de gebouwde omgeving mee te verwarmen en te koelen, voor collectieve en individuele toepassingen.

Branchevereniging Bodemenergie verzorgt hiervoor al jarenlang dé opleidingen en cursussen in Nederland. Door de ééndaagse cursus bodemenergie te volgen, krijgen deelnemers alle benodigde kennis en vaardigheden die direct kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

Als u voor uw werkgebied energie, bodem, water, ruimte en bouwen over de nodige basiskennis over bodemenergie wilt beschikken, kunt u ervoor kiezen om de Basiscursus Bodemenergie voor Overheden (OB) te volgen. Bent u al bekend met bodemenergie en wilt u uw kennis verdiepen? Kies dan voor een Verdiepingscursus Bodemenergie voor Overheden (OV).

De volgende twee cursussen gaan binnenkort van start:

Basiscursus Bodemenergie voor Overheden (OB)

Cursusdatum:   1 juni 2023
Locatie:              Woerden

De cursus OB richt zich specifiek op de doelgroep Overheden en Omgevingsdiensten. Daarbij komen die aspecten aan de orde  die voor hun dagelijkse praktijk bij gesprekken, beoordeling en toetsing van aanvragen aan de orde kunnen komen. Deze vernieuwde (basis)cursus is het resultaat van een enquête onder de doelgroep over de behoefte aan kennis en verdieping rond onderwerpen m.b.t. bodemenergie.

De cursus behandelt de actuele stand van zaken rond de onderwerpen:

·       ondergronds ruimtegebruik;
·       kwaliteitseisen bij aanleg en exploitatie;
·       toezicht en bevoegdheden bij realisatie en exploitatie;
·       gebouwzijdige aspecten.

Hiermee wordt een breed inzicht verkregen in de verschillende typen bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden. Uiteraard komen ook actuele zaken langs m.b.t. de HUM en de BUM, lozen van grondwater, regeneratie en energiebalans. Dit alles binnen de context van de taken zoals die binnen de doelgroep(en) aan de orde zijn.

Kijk hier voor meer informatie over de basiscursus en om u in te schrijven.

Verdiepingscursus Bodemenergie voor Overheden (OV)

Cursusdatum:                 8 juni 2023
Locatie:                            Woerden

De cursus OV sluit aan op de vernieuwde Basiscursus Bodemenergie voor Overheden, gericht op de doelgroep Overheden en Omgevingsdiensten die zich bezighouden met gesloten bodemenergiesystemen.

In deze verdiepingscursus wordt aan de hand van cases nader ingegaan op de relevante zaken m.b.t. Vergunningverlening en Toezichthouden bij de realisatie en het in bedrijf hebben van gesloten bodemenergiesystemen. Hierbij komen die zaken aan de orde die voor de dagelijkse praktijk bij gesprekken, beoordeling en toetsing van aanvragen aan bod kunnen komen.

In de cursus worden actuele zaken behandeld rond de onderwerpen:

·       indieningsvereisten;
·       omgaan met WKO-Tool en EED berekening aan gesloten systemen;
·       beoordelen van ingediende SPF;
·       interferentie tussen gesloten systemen onderling en met open systemen;
·       organisatie rond melding, vergunningverlening, handhaving en praktijkervaringen.

Kijk hier voor meer informatie over de verdiepingscursus en om u in te schrijven.

Wacht niet te lang, want er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cursussen@bodemenergie.nl. Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op een van onze cursussen!