Cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.
 1. Home
 2.  → Cursus OV: Verdiepingscursus Bodemenergie voor Overheden

Cursus OV: Verdiepingscursus Bodemenergie voor Overheden

De cursus sluit aan op de vernieuwde Basiscursus Bodemenergie voor Overheden gericht op de doelgroep Overheden en Omgevingsdiensten die zich bezighouden met gesloten bodemenergiesystemen.

In deze verdiepingscursus wordt aan de hand van cases nader ingegaan op de relevante zaken m.b.t. Vergunningverlening en Toezichthouden bij de realisatie en het in bedrijf hebben van gesloten bodemenergiesystemen.
Hierbij komen die zaken aan de orde die voor de dagelijkse praktijk bij gesprekken, beoordeling en toetsing van aanvragen aan bod kunnen komen.

In de cursus worden actuele zaken behandeld rond de onderwerpen:

– Indieningsvereisten;
– omgaan met WKO-Tool en EED berekening aan gesloten systemen;
– beoordelen van ingediende SPF;
– interferentie tussen gesloten systemen onderling en met open systemen;
– organisatie rond melding, vergunningverlening, handhaving en praktijkervaringen.

Hiermee krijgt u een breed inzicht in de verschillende typen van bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden.

Cursusduur

1 dag

Doelgroepen

Deze cursus is binnen het werkveld energie, bodem, water, ruimte en bouwen bedoeld voor:

– Bestuurders/beleidmakers gesloten systemen
– Vergunningverleners en toezichthouders gesloten systemen
– Gemeenten & provincies
– Omgevingsdiensten (regionale milieudiensten)

Voorkennis

Aanbevolen wordt om voorafgaande aan deze verdiepingscursus de Basiscursus Bodemenergie voor Overheden te volgen. Van belang daarbij is dat men in de praktijk, direct dan wel indirect, betrokken is bij zaken waar de inzet van duurzame energiesystemen zoals met gesloten bodemenergiesystemen aan de orde is.

Alle cursussen die beginnen met een O (zoals OV en OB) zijn uitsluitend voor overheden zoals o.a. gemeentes, omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat enz. 

Voor meer informatie of om een cursus op uw locatie te reserveren kunt u contact met ons opnemen via cursussen@bodemenergie.nl

Examen

Niet van toepassing

Vragen?

Bel het secretariaat op 035 542 75 24.
Of stuur een e-mail naar cursussen@Bodemenergie.nl

Inhoud cursus

Bij de deelnemers wordt voorafgaande aan de cursus geïnventariseerd welke specifieke onderwerpen inzake gesloten systemen voor hen de nadruk dienen te krijgen. Hier zal bij het geven van de cursus rekening worden gehouden zodat de voor de deelnemers belangrijke aspecten in de cursus ook voldoende de aandacht krijgen.Onderstaande onderdelen worden in de cursus aan de hand van een Casus behandeld:

 • Casus indieningsvereisten melding/vergunning gesloten systemen
 • Belang van registratie
 • Hoe ga je om met de WKO Tool
 • Hoe beoordeel je een EED-berekening
 • Casus SPF
 • Wat zegt de SPF wel/niet?
 • Beoordeling ingediende SPF bij de aanvraag
 • Casus Interferentie
 • Interferentie tussen gesloten systemen onderling en met open systemen
 • Praktijkervaringen
 • Hoe organiseer je vergunningverlening en handhaving
 • Ervaringen vanuit de praktijk
 • Cursusprijs

  € 782,78 excl. btw. Leden van Branchevereniging Bodemenergie en ontvangen 15% korting.
  Voor hen bedraagt de prijs € 665,36 excl. btw

  Inclusief

  1 cursusdag, cursusmateriaal , koffie, thee en lunch

   

  Voorwaarden

  Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos mogelijk. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
  Als u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken u ons dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te melden.

  Indien u de cursus tussentijds beëindigt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
  Mocht u bij afwezigheid van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor per dag een bedrag van € 350,- excl. btw in rekening te brengen.

  Cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.

  Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw deelname aan de cursus is onder voorbehoud van voldoende deelnemers. U ontvangt direct na inschrijving een bevestigingsmail. Voor alle cursussen geldt: vol = vol.

  Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de eerste cursusdag ontvangt u een informatiemail over de doorgang van de cursus, locatie en tijdstip. Ook de factuur zal dan verzonden worden.

  Geplande cursussen

  Ik heb interesse in deze cursus en/of houd mij op de hoogte over nieuwe cursusdata.