Cursussen

Branchevereniging Bodemenergie faciliteert dé opleidingen in Nederland ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te mogen zijn binnen onze branche. Een groot aantal opleidingen wordt afgesloten met een CITO-examen. Naast de reguliere opleidingen verzorgen wij ook opleidingen voor eindgebruikers van bodemenergiesystemen en overheden, om de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen.
 1. Home
 2.  → Cursus OB: Basiscursus Bodemenergie voor Overheden

Cursus OB: Basiscursus Bodemenergie voor Overheden

De cursus richt zich specifiek op de doelgroep Overheden en Omgevingsdiensten. Daarbij komen die aspecten aan de orde  die voor hun dagelijkse praktijk bij gesprekken, beoordeling en toetsing van aanvragen aan de orde kunnen komen. Deze vernieuwde (basis)cursus is het resultaat van een enquête onder de doelgroep over de behoefte aan kennis en verdieping rond onderwerpen m.b.t. bodemenergie.

De cursus behandelt de actuele stand van zaken rond de onderwerpen:

– ondergronds ruimtegebruik;
– kwaliteitseisen bij aanleg en exploitatie;
– toezicht en bevoegdheden bij realisatie en exploitatie;
– gebouwzijdige aspecten.

Hiermee wordt een breed inzicht verkregen in de verschillende typen bodemenergiesystemen en bijkomende randvoorwaarden. Uiteraard komen ook actuele zaken langs m.b.t. de HUM en de BUM, lozen van grondwater, regeneratie en energiebalans. Dit alles binnen de context van de taken zoals die binnen de doelgroep(en) aan de orde zijn.

De cursusduur bedraagt een dag.

Wilt u zich alvast voorbereiden? Bekijk dan alvast de E-learning module Basiskennis Bodemenergie. Hier zijn geen kosten aan verbonden, u hoeft hier alleen een account voor aan te maken op de website van Bodembreed Academie. 

Cursusduur

1 dag

Doelgroepen

Deze cursus is binnen het werkveld energie, bodem, water, ruimte en bouwen bedoeld voor:

– Bestuurders/beleidmakers gesloten systemen
– Vergunningverleners en toezichthouders gesloten systemen
– Gemeenten & provincies
– Omgevingsdiensten (regionale milieudiensten)

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist. Wel is van belang dat men in de praktijk, direct dan wel indirect, betrokken is bij zaken waar de inzet van duurzame energiesystemen zoals bodemenergie aan de orde is.

Bekijk de gratis E-learning module Basiskennis Bodemenergie om u voor te bereiden op deze fysieke cursus.

Examen

Niet van toepassing

Vragen?

Voor meer informatie of om een cursus op uw locatie te reserveren kunt u contact met ons opnemen via cursussen@bodemenergie.nl of telefoonnummer 035 542 75 24.

Inhoud cursus

 • Inleiding in bodemenergie
  • Introductie
  • Ondergronds ruimtegebruik BES
   • Berekening omvang koude/warme bel
   • Benodigde afstand tussen bronnen
   • Ruimtegebruik open-/gesloten systemen
  • Algemeen wettelijk kader
 • Bodemenergie in de praktijk
  • Aanleg bronnen, leidingen en installatie
  • SPF, delta T
  • Interferentie
 • Toezicht bij realisatie en exploitatie
  • BUM / HUM
  • Taken en bevoegdheden
  • Controlepunten
  • Evaluatie en beoordeling
 • Gebouwzijdige aspecten
  • Kernbegrippen en energiebehoefte gebruiker
  • Uitgangspunten temperatuur en debiet
  • Concepten warmte- koude levering
  • Regeneratie en energiebalans

Cursusprijs

€ 782,78 excl. btw. Leden van Branchevereniging Bodemenergie en ontvangen 15% korting.
Voor hen bedraagt de prijs € 665,36 excl. btw

Inclusief

1 cursusdag, cursusmateriaal en consumpties.

 

Voorwaarden

Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos mogelijk. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
Als u verhinderd bent, is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken u ons dit voor aanvang van de cursus schriftelijk te melden.

Indien u de cursus tussentijds beëindigt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
Mocht u bij afwezigheid van de inhaalmogelijkheid gebruik willen maken dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor per dag een bedrag van € 350,- excl. btw in rekening te brengen.

Cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus voldaan te zijn.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Uw deelname aan de cursus is onder voorbehoud van voldoende deelnemers. U ontvangt direct na inschrijving een bevestigingsmail. Voor alle cursussen geldt: vol = vol.

Ongeveer 2 weken vóór aanvang van de eerste cursusdag ontvangt u een informatiemail over de doorgang van de cursus, locatie en tijdstip. Ook de factuur zal dan verzonden worden.

Geplande cursussen

Ik heb interesse in deze cursus en/of houd mij op de hoogte over nieuwe cursusdata.