Doe mee met de Open Energiedag op 17 september!

03 mei 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Doe mee met de Open Energiedag op 17 september!

Er is een schat aan mooie bodemenergieprojecten in Nederland. En er komen steeds meer best case practices van warmte- en koudeopslag in de bodem bij. Die concrete voorbeelden zijn voor het grote publiek vaak niet zichtbaar, en dat is jammer! Tastbare voorbeelden zijn immers een goed middel om bedrijven, consumenten en lokale overheden, die (latent) geïnteresseerd zijn in bodemenergie, te triggeren. De Open Energiedag speelt hierop in; duurzame energieprojecten in het hele land worden opengesteld voor een zo breed mogelijk publiek. Een mooie kans!

De eerste editie van de Open Energiedag in 2021 was een groot succes, met locaties in alle windstreken van het land. Zodoende werd aan het grote publiek de mogelijkheid geboden om duurzame energieprojecten in de eigen omgeving te bekijken en de deelnemende bedrijven hebben hun projecten goed in de schijnwerpers kunnen zetten. Duizenden bezoekers trokken erop uit en bezochten de deelnemende locaties, waaronder ook bodemenergieprojecten waar men o.a. een kijkje kon nemen in de technische ruimte, een rondleiding kon volgen en/of aan andere activiteiten kon deelnemen. Dat smaakt naar meer! Doet u dit jaar ook mee?

Meld uw locatie alvast aan, ook als het programma nog niet volledig rond is. Uw locatie wordt dan namelijk alvast op de website geplaatst en u wordt dan meegenomen in de communicatie rondom de Open Energiedag. 

Open Energiedag 17 september 2022

De NVDE organiseert dit jaarlijks terugkerende evenement samen met Branchevereniging Bodemenergie, Vereniging Warmtepompen, NWEA, HollandSolar, EnergieSamen en organisaties in de warmtesector. Het gaat hierbij niet om individuele woningen – die kan men bezichtigen tijdens de Duurzame Huizenroute – maar om grotere projecten. Dit draagt bij aan (lokaal) enthousiasme en draagvlak en biedt tegenwicht tegen de negatieve framing van verschillende duurzame technieken.

Nodig uw doelgroep uit

Met de Open Energiedag wordt een breed publiek gemobiliseerd van geïnteresseerden in duurzaamheid, energie en de omgeving. Ook landelijke, provinciale en lokale politici behoren nadrukkelijk tot de doelgroep. De bedoeling is, dat uw doelgroep een bezoek aan uw project als een inspirerend en leerzaam uitje ervaart, meer te weten komt over de voordelen van duurzame energie en uw bodemenergieproject daadwerkelijk kan ZIEN in een praktijksituatie. Uiteraard is de Open Energiedag ook een mooie kans om uw relaties en potentiële opdrachtgevers uit te nodigen.

Landelijk en lokaal bereik

De informatie over de te bezoeken projecten komt op de website daarkrijgjeenergievan.nl en de NVDE zoekt hiervoor landelijke media-aandacht. Met een communicatietoolkit worden de deelnemende bedrijven geholpen om zelf lokaal ruchtbaarheid te geven aan hun Open Energiedag. Bedrijven bepalen zelf het programma op 17 september en zorgen voor de organisatie ter plaatse.

Doe mee en zet bodemenergie in de schijnwerpers!

Welk(e) project(en) van uw bedrijf zouden die dag de deuren willen openen voor het publiek? Laat het ons weten door het formulier Open Energie Dag 17 september 2022 in te vullen. Graag ontvangen wij dit uiterlijk 1 juli retour via communicatie@bodemenergie.nl, zodat we ruim de tijd hebben om er samen met u een groot succes van te maken.

Meld uw locatie alvast aan, ook als het programma nog niet volledig rond is. Uw locatie wordt dan namelijk alvast op de website geplaatst en u wordt dan meegenomen in de communicatie rondom de Open Energiedag. 

Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Sandy Hoogendijk, telefoonnummer 06-22186742 of via de mail: communicatie@bodemenergie.nl.

Uw project op de campagnewebsite

De Open Energiedag is onderdeel van de campagne ‘Daar krijg je energie van’. Deze campagne is gericht op het vergroten van draagvlak voor de energietransitie. Op de campagnewebsite willen we graag mooie voorbeelden laten zien van best case practices, waarmee het publiek op de juiste manier wordt geïnformeerd en vooral geïnspireerd. Heeft u projecten die u op deze website wilt laten zien? Graag!

Stuur dan een tekstje van ca. 50 woorden over het project, voorzien van een aansprekende foto en een korte kop, naar Sandy Hoogendijk, communicatie@bodemenergie.nl.

Kijk hier voor overige informatie en een voorbeeld

N.B.: Projecten die aangemeld worden voor de Open Energiedag zullen ook een mooie plaats krijgen bij de best case practices op de website www.daarkrijgjeenergievan.nl, zodat ze het hele jaar door bekeken kunnen worden..