Bekijk de highlights van bodemenergiesystemen op zes campussen

17 juni 2022

  1. Home
  2.  → 
  3. Bodemenergie
  4.  → Bekijk de highlights van bodemenergiesystemen op zes campussen

Naar aanleiding van de workshop die het Gebruikersplatform Bodemenergie op 8 juni organiseerde, zijn zes bijzondere posters opgesteld. Deze zes posters vertellen in het kort de highlights en bijzonderheden van de bodemenergiesystemen op zes verschillende campussen in Nederland. Het gaat daarbij om de systemen op de campussen van de Universiteit Utrecht, TU Eindhoven, TU Delft, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit en het Radboud UMC.

Op elke poster zijn in het kort en vaak ook schematisch de belangrijkste kenmerken van de bodemenergiesystemen weergegeven. Op de meeste campussen loopt een ringleiding waarop de WKO’s zijn aangesloten en van waaruit meerdere gebouwen met warmte en koude worden gevoed.

Helder inzicht
Op de posters kun je in de meeste gevallen een schematische tekening zien van de technische installatie, inclusief een plattegrond. Ook vind je op de posters de kerngegevens van het systeem, zoals het aantal bronnen, de totale capaciteit het type gebouwen dat aangesloten is en veelal ook het energieverbruik en/of de energiereductie die het systeem heeft opgeleverd. Daarnaast zijn op meerdere posters ook enkele conclusies te lezen over het functioneren van de systemen en hebben sommige campussen ook hun toekomstplannen en/of uitbreidingsplannen weergegeven.

Posters downloaden
Bent u benieuwd naar de kenmerken van de bodemenergiesystemen op de verschillende campussen, dan kunt u hieronder een pdf van de posters downloaden.

Poster Radboud UMC
Poster Radboud Universiteit
Poster TU Delft
Poster TU Eindhoven
Poster Universiteit Utrecht
Poster Wageningen Campus