Bodemenergie in de Basis Registratie Ondergrond (BRO)

Door: Martin Bloemendal, KWR Watercycle Research Institute Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is aan het verkennen of, en zo ja, hoe, bodemenergiesystemen in de BRO moeten worden opgenomen. Hiervoor is een verkennende bijeenkomst geweest waar vanuit de...