BodemenergieNL helpt met wet voor bodemenergie

De Juridische Werkgroep van BodemenergieNL is nauw betrokken geweest bij het evaluatieproces van het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen en heeft daar ook aan bijgedragen. Dat heeft geresulteerd in een evaluatierapport dat als bijlage bij onderstaande brief naar de...