BodemenergieNL helpt met wet voor bodemenergie

17 mei 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → BodemenergieNL helpt met wet voor bodemenergie

De Juridische Werkgroep van BodemenergieNL is nauw betrokken geweest bij het evaluatieproces van het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen en heeft daar ook aan bijgedragen.
Dat heeft geresulteerd in een evaluatierapport dat als bijlage bij onderstaande brief naar de Tweede Kamer is verstuurd en ook een identieke brief naar de Eerste Kamer.

Met het oog op de huidige discussie over ‘van gas af’ en een steeds grotere wens om over te stappen op duurzame energie, is dit een goede timing.
Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL: “De kwaliteitsbeheersystemen (met de BRL’s) worden afgerond; het komt nu allemaal mooi bij elkaar.
Alles staat klaar; nu is het moment om door te pakken met de diverse partijen om ervoor te zorgen dat er medio volgend jaar goede wet- en regelgeving is.”

Het rapport komt ook precies op tijd om nogmaals de commitment van het ministerie aan te geven, want nu worden er plannen gemaakt.
Agterberg: “Bodemenergie is een heel goed alternatief voor gas en met deze brief wordt dat nu ook bij de Eerste en Tweede Kamer duidelijk gemaakt.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan met dit rapport en de acties daarin, een rol spelen om het ministerie van Economische Zaken te helpen om bodemenergie de rol te geven die nodig is.”

Lees de hele brief: Brief Tweede Kamer Evaluatie Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen