Update Normcommissie TC451

Door: Henk Witte, Groenholland Werkgroep 2 (gesloten bodemenergiesystemen) heeft op 17 en 18 juni in Parijs bij Afnor een werkoverleg gehouden waar het (na een eerder werkoverleg) resterende deel van alle commentaren is besproken en verwerkt. Daarmee is een...

Update TC451

Door: Henk Witte, Groenholland De TC451 is in twee werkgroepen gesplitst, één voor waterputten (bronnen) en daarmee ook WKO systemen en één voor gesloten bodemwarmtewisselaars. WG1 wordt vooral door Martin van der Schans (KWR) begeleid terwijl ik (Henk Witte) vooral...