Reactie bodemenergiebranche op bevindingen IL&T

Door: Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNL Door IL&T werden bij inspecties onaanvaardbare risico’s geconstateerd bij aanleg van putten voor gesloten bodemenergiesystemen, de zogenaamde bodemwarmtewisselaars, door boorbedrijven. De branchevereniging werd...