Update Omgevingswet

Tot en met vrijdag 8 maart 2019 lag de Omgevingsregeling ter inzage. De Omgevingsregeling is onderdeel van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier...