Update Omgevingswet

08 maart 2019

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Update Omgevingswet

Tot en met vrijdag 8 maart 2019 lag de Omgevingsregeling ter inzage. De Omgevingsregeling is onderdeel van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier algemene maatregelen van bestuur: het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het gaat daarbij om locatiegebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften.

Voor bodemenergie zijn de indieningsvereisten (welke gegevens moet je aanleveren) voor een vergunningaanvraag van een open bodemenergiesysteem en bijbehorende lozingen van belang.

De meeste eisen zijn conform de huidige situatie: naam, coördinaten, debiet, maximale infiltratietemperatuur, diepte filters, SPF, betrokken partijen, etc.
Maar een aantal eisen, met name voor de lozingsaanvraag, vonden we wel erg zwaar. Daarnaast waren we van mening dat de toelichting niet overal even duidelijk was. Daarom hebben we een zienswijze ingediend. Deze heeft de volgende drie hoofdlijnen:

  1. Definieer duidelijker de verschillende typen lozingen;
  2. Leg de voorkeursvolgorde voor lozen vast (conform de ‘Handreiking lozingen’);
  3. Schrap alle gegevens en toetsen die weinig bijdragen en/of die een lozingsaanvraag onnodig ingewikkeld maken.

De ontwikkelingen rondom de Omgevingsregeling en andere Omgevingswet-documenten worden op de voet gevolgd door de juridische werkgroep.