Nieuws

Hoe pak je als gemeente de regie om tot succesvolle warmtetransitie te komen?

Hoe pak je als gemeente de regie om tot succesvolle warmtetransitie te komen?

Als het gaat om de warmtetransitie is het inmiddels duidelijk dat steeds meer gemeenten worstelen met de oplossingen die zij kunnen of moeten inzetten. Velen moeten op korte termijn beslissingen nemen, terwijl niet alle randvoorwaarden en consequenties van keuzes duidelijk zijn. Het Gebruikersplatform Bodemenergie verzamelde inmiddels zoveel ervaringen dat ze gemeenten en provincies graag adviseert.

Lees meer
Van groeispurt naar marktvolwassenheid: de doorbraak van de warmtepomp

Van groeispurt naar marktvolwassenheid: de doorbraak van de warmtepomp

Op woensdag 15 november 2023 is het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 gelanceerd tijdens het ‘Congres Doorbraak van de Warmtepomp’. Uit eerder gepubliceerde kwartaalcijfers en prognoses van Vereniging Warmtepompen bleek al dat de warmtepomp nu ook in de bestaande woningbouw definitief is doorgebroken. Dat zien we ook terug in het trendrapport van DNE Research, waarin de stand van de markt en mogelijke toekomstscenario’s voor verschillende marktsegmenten worden onderzocht en geanalyseerd.

Lees meer
“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” werkt niet

“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” werkt niet

De energietransitie vraagt om een vooruitziende blik en samenwerking. Daar hoort ook samenwerking in de ondergrond bij, bijvoorbeeld in het geval van renovaties in woonwijken, waar de aanleg van warmtenetten vaak samen wordt gepland met vervanging van bijvoorbeeld rioleringen. Zo’n vooruitziende blik is óók nodig bij de aanleg van bodemenergiesystemen. Dit zorgt voor een efficiënte benutting van de ondergrond als meest duurzame bron voor verwarming en koeling van de gebouwde omgeving.  

Lees meer
Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

Resultaat enquête normafwijkingen over het jaar 2022

Ieder jaar houdt de Commissie Gedragscode van Branchevereniging Bodemenergie een enquête over de toepassing van de normen BRL 2100, BRL 6000-21 en BRL 11.000, onder haar leden. Gevraagd wordt hoeveel projecten men het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, hoe vaak daar externe controle heeft plaatsgevonden en of er normafwijkingen werden geconstateerd.

Lees meer
Natte lauwte

Natte lauwte

Nee, natte lauwte is niet de weersvoorspelling. Frank Agterberg wil het in deze column voor Warmte365 graag met u hebben over een actuele (r)evolutie. Een warmtepomp maakt gebruik van reeds aanwezige warmte in bijvoorbeeld de buitenlucht, de bodem of het grondwater. In zijn column gaat Frank in op de bodem als een heel goede, misschien wel de beste, thermische bron voor warmtepompen.

Lees meer
Ontwerpnormen OBES bronnen

Ontwerpnormen OBES bronnen

De Werkgroep Kennisoverdracht gaat aan de slag met de ontwerpnorm voor grondwaterbronnen van open bodemenergiesystemen. In Nederland zijn we heel succesvol in het maken van bronnen. Recent uitgevoerde proeven in het kader van Hoge Temperatuur OBES (HTO) geven aanleiding om te verkennen of de huidige normen voor bronontwerp wellicht wat te conservatief zijn. Als we zonder extra risico voor de kwaliteit van de bron een groter debiet kunnen realiseren zorgt dat voor kostenreductie en meer flexibiliteit.

Lees meer
Status Wet collectieve warmtevoorziening voor marktpartijen

Status Wet collectieve warmtevoorziening voor marktpartijen

Er zijn al lange tijd veel vragen over het wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), ook wel bekend als de Warmtewet 2.0. Zeker sinds de aanvulling van minister Jetten over het voornemen tot het nationaliseren van warmtenetten, op te nemen in deze wet, is er veel onrust ontstaan op de markt. Deze notitie is bedoeld om een aantal punten uit het wetsvoorstel op een rij te zetten die van belang zijn voor de marktpartijen en de bodemenergiebranche, en hier nadere uitleg aan te geven.

Lees meer
Korte terugblik op de ALV van 6 april 2023  

Korte terugblik op de ALV van 6 april 2023  

Op 6 april jl. vond de algemene ledenvergadering van Branchevereniging Bodemenergie plaats, met een grote opkomst! Het was goed om elkaar weer te zien, te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die relevant zijn voor onze branche. Naast het officiële gedeelte van de ledenvergadering waren er ook informele tafelsessies waarbij de leden zelf in gesprek konden gaan met de voorzitters van onze werkgroepen. Hierbij een korte terugblik op een  geslaagde bijeenkomst!

Lees meer
Afscheid van onze kwaliteitsadviseur, Beerd Volkers

Afscheid van onze kwaliteitsadviseur, Beerd Volkers

Vanaf oktober 2020 heeft Beerd Volkers de functie van kwaliteitsadviseur van Branchevereniging Bodemenergie vervuld. Per 1 april gaat hij ons helaas verlaten als kwaliteitsadviseur, want vanaf die datum gaat hij 4 dagen in de week voor drinkwaterbedrijf Vitens werken. In de afgelopen periode heeft Beerd zijn expertise ingezet  t.b.v. kwaliteitsborging voor een verantwoorde en duurzame inzet van de ondergrond, voor de energietransitie. Wij danken Beerd hartelijk voor zijn tomeloze inzet, grote betrokkenheid en de belangrijke bijdrage die heeft geleverd voor de bodemenergiebranche.

Lees meer
Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

Actieprogramma bodemwarmte en -koude van start

De toegevoegde waarde van bodemwarmte en -koude voor het realiseren van de energietransitie doelstellingen is u als lezer ongetwijfeld meer dan bekend. Om deze toegevoegde waarde nog breder en op een effectieve manier bij relevante stakeholders onder de aandacht te brengen, heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen om met elkaar een actieprogramma te benoemen en uit te voeren.

Lees meer
Bodemenergie dempt toename stroombehoefte

Bodemenergie dempt toename stroombehoefte

Het Nederlandse energienet kraakt en piept in alle voegen. Steeds vaker lezen we berichten over het net dat niet meer op taken is berekend. In dit artikel brengen we de problematiek in beeld aan de hand van een concrete casus en doen suggesties voor mogelijke oplossingen, waarin de toepassing van bodemenergie een belangrijke rol inneemt.

Lees meer
Procedure aanwijzing normdocumenten Rbk 2023

Procedure aanwijzing normdocumenten Rbk 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons geïnformeerd over de stand van zaken en de planning van de aanwijzing van normdocumenten in de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk). Bijlage C wordt gewijzigd na inwerkingtreding van de Omgevingswet en er is een aantal normdocumenten dat eerder wordt aangewezen, gezien de urgentie. Het aanwijzen van de normdocumenten heeft urgentie en is niet afhankelijk van de Omgevingswet. Kijk hier om welke normdocumenten het gaat.

Lees meer
Webinar EZK: Warmte uit de bodem onmisbaar voor klimaatdoelen

Webinar EZK: Warmte uit de bodem onmisbaar voor klimaatdoelen

Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde EZK tijdens het EZK Energy event een interessant webinar getiteld ‘Hernieuwbare warmte, de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk’. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) gaven tijdens het webinar hun visie op de samenhang tussen bodemenergie, warmtepompen en geothermie in de praktijk. We zijn al goed op weg, maar om de klimaatdoelen te behalen, moeten we nog meer versnellen. De bodemenergie- en geothermiesector zijn er klaar voor, maar er is méér nodig.

Lees meer
Gratis toegang voor onze leden: vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Gratis toegang voor onze leden: vakbeurs Duurzaam Verwarmd

Van dinsdag 14 t/m donderdag 16 maart 2023 vindt de vakbeurs Duurzaam Verwarmd plaats, in Expo Greater Amsterdam. Tijdens het congres op 15 maart spreekt Frank Agterberg over Energie uit de bodem: een duurzame oplossing voor grote en kleine projecten

Lees meer