Meer mogelijkheden voor bodemenergie op hogere temperaturen

27 september 2023

  1. Home
  2.  → 
  3. Gebruikersplatform
  4.  → Meer mogelijkheden voor bodemenergie op hogere temperaturen

Wat is de potentie, ofwel het duurzaamheidsperspectief, van ondergrondse warmteopslag? Dat was de centrale vraag tijdens de workshop die het Gebruikersplatform Bodemenergie samen met gastheer Koppert Cress organiseerde. Aan het einde van de middag was het antwoord helder en eensluidend: de potentie is enorm. Zeker als we de komende jaren vaker met hogere temperaturen energie in de bodem kunnen opslaan. Bovendien zijn er vele bronnen die warmte kunnen leveren om de bodemsystemen te vullen. Bij Koppert Cress worden al deze uitgangspunten al volop benut.

Koppert Cress, de winnaar van de WKO Duurzaamheid Award 2023, was het decor van een bijzondere workshop. Oprichter en directeur Rob Baan verzorgde de opening van de workshop en vertelde dat het bedrijf in de afgelopen 20 jaar ook 20 keer zo groot is geworden. Het bedrijf is wereldwijd dé specialist in de teelt en levering van vele soorten kiemgroenten die in de toprestaurants over de hele wereld worden gebruikt. Maar het is ook een van de duurzaamste ondernemingen van Nederland, die vele jaren geleden al begonnen is met warmte- en koudeopslag in de bodem.

MTO-systeem realiseren
Omdat de tuinbouw veel warmte van een middelhoge temperatuur gebruikt, onderzocht Koppert Cress met haar leveranciers al vroeg de mogelijkheid om een MTO-systeem te realiseren. De technische realisatie en exploitatie van al die innovatieve en duurzame systemen bij Koppert Cress vallen onder de verantwoordelijkheid van Bart van Meurs en zijn collega Leen van Leeuwen. Van Meurs vertelde dan ook uitgebreid hoe hij met vele partners het bedrijf uiteindelijk in 2025 al CO2-negatief wil maken.
Een presentatie die de nodige discussie opriep, kwam van Harry Assen, een gepensioneerde ingenieur die de afgelopen decennia veel tijd en energie stak in het bestuderen van ons transitie naar een samenleving die draait op duurzame energie. Hij liet op basis van data en berekeningen zien dat het enorm moeilijk wordt om in Nederland in de toekomst volledig over te stappen op een energievoorziening die gevoed wordt door wind, zon, waterkracht of getijdenenergie.

Over MTO en HTO
Na de presentaties van Assen en Van Meurs nam Peter Oerlemans, bodemspecialist bij IF Technology, de bezoekers mee in de specifieke kenmerken, de kansen en de juridische aspecten van middelhoge- en hogetemperatuuropslag (MTO en HTO). Omdat er inmiddels vele jaren ervaring is met MTO en HTO is er een voorlopig vergunningskader opgesteld; zo is er nu een afwegingskader waarmee gemeenten en provincies aan de slag kunnen.
Aan het einde van de bijeenkomst waren er drie innovatieve bedrijven en organisaties aanwezig die een pitch mochten geven. Het waren partijen die hun innovaties bij Koppert Cress in de praktijk brengen. De eerste pitch kwam van Martin van der Hout van Greenport West Holland. De tweede pitch was van Rob Buskermolen, werkzaam bij de startup Thermeleon. De laatste pitch werd verzorgd door Luc Bransen van de Bransen Group. Na de pitches gingen de drie specialisten ieder aan een tafel staan om met de circa 60 bezoekers in gesprek en discussie te gaan over de innovaties. De bijeenkomst werd afgesloten met een interessante rondleiding door dit boeiende bedrijf en een netwerkborrel.

Meer weten? Download en lees het volledige verslag:

Bekijk hier de hand-outs van de presentaties: Verslag Workshop 19 september

1-Presentatie_Henk_v_Zoelen_Opening_KoppertCress
2-Presentatie_Bart_v_Meurs
3-Presentatie_IF_technology_MTO_HTO
4 Presentatie_Peter_ Oerlemans_IFtechnology
5 Presentatie_Martin_vd_Hout