Wijzigingen BRL 6000-21 en BRL 11000

25 juni 2020

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Wijzigingen BRL 6000-21 en BRL 11000

Zoals eerder gecommuniceerd zijn op 9 juni de nieuwe versies van de BRL 6000-21 en BRL 11000 in werking getreden.

Door: Diane van Beek, Juridische werkgroep BodemenergieNL

Deze BRL-en bevatten een aantal wijzigingen ten opzichte van de oude versies. Het belangrijkste is dat de BRL 6000-21 en BRL 11000 beter op elkaar zijn afgestemd. Zo is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het BRL 6000-21 gecertificeerde bedrijf en het BRL 11000 gecertificeerde bedrijf beter omschreven en zijn de communicatieprotocollen in de BRL 11000 nu in lijn met die van de BRL 6000-21. Ook is het BRL 6000-21 erkende bedrijf nu eindverantwoordelijk voor het beheer van het totale systeem en voor het beheer van het bovengrondse deel (waarbij de vergunninghouder (bestuursrechtelijk) eindverantwoordelijk is voor het voldoen aan wettelijke eisen).

Voor beide BRL-en geldt een overgangstermijn van ongeveer een jaar (tot 1 juli 2021). Dit betekent dat certificaathouders tot 1 juli 2021 de tijd hebben om hun certificering in orde te maken voor de nieuwste versie van de betreffende BRL.

Hier vindt u de belangrijkste wijzigingen in de BRL 11000

En hier vindt u de specifieke wijzigingen in de BRL 6000-21