Wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) is openbaar

30 november 2023

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) is openbaar

“Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de warmtetransitie in met name de gebouwde omgeving te bevorderen en tegelijkertijd de publieke belangen duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid beter te borgen.

Het wetsvoorstel heeft de volgende doelen:

  1. vergroten van publieke sturing op (realisatie en exploitatie van) collectieve warmte, daar waar dat de gewenste verduurzamingsstrategie is voor de gebouwde omgeving;
  2. ontwikkelen van collectieve warmte die geen broeikasgassen meer uitstoot in 2050;
  3. aanscherping van de consumentenbescherming en betere borging van de leveringszekerheid van collectieve warmte;
  4. introductie van transparante en kostengebaseerde tariefregulering voor de gebonden afnemers van collectieve warmte.”*

Branchevereniging Bodemenergie is op dit moment hard aan het werk om vanuit de 317 bladzijden wetgeving de specifieke impact voor onze branche te bepalen. Op basis van die impact zullen wij ons standpunt bepalen en op basis daarvan de belangenbehartiging intensiveren.

De onderliggende documenten kunt u hier vinden:

Het wetsvoorstel voor de Wet collectieve warmte:
https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK010356/documenten/Raad%20van%20State/Voorbereidende%20documenten%20gepubliceerd/1

en andere documenten die de richting aangeven van ‘collectieve warmte’:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/23/profiel-nationale-deelneming-warmte

Indien u behoefte heeft naar de vereniging te reageren is uw input van harte welkom via secretariaat@bodemenergie.nl

*citaat website Overheid.nl