Wederom een succesvolle opleiding over Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen (SPF)

01 november 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Wederom een succesvolle opleiding over Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen (SPF)
Door: Elmer van Krimpen, ambtelijk secretaris BodemenergieNL

Duurzame energiesystemen zijn mooi, maar hoe presteren ze? Wat levert het op? Niet bij alle systemen is dit duidelijk en vraagt de overheid om een feedback. Dit is wel het geval bij bodemenergiesystemen.

Het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (AMvB Bodemenergie) heeft betrekking op het energierendement van bodemenergiesystemen. Dit wordt uitgedrukt in de Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen (SPF-bes). De regels hebben invloed op zowel het ontwerp en de realisatie als op de exploitatie van bodemenergiesystemen. De eis kan worden gesteld dat de SPF-bes van tevoren wordt vastgelegd en na ingebruikname continue moet worden gemeten en gerapporteerd.

Op woensdag 31 oktober waren bij F&B te Hilversum 18 deelnemers te gast voor de cursus SPF. Zij kwamen van boorbedrijven, installateurs en adviesbureau’s. Er waren ook twee vergunningverleners van een omgevingsdienst aanwezig. De docent Wobbe van der Kieboom van KWA te Amersfoort behandelde de wettelijk achtergrond, de praktijk en de rekenmethodes. Er waren veel vragen over de in’s en out’s. De eerst volgende SPF cursus zal worden georganiseerd in 2019 en als in-company voor overheden te Utrecht.

Voor meer vragen: Elmer van Krimpen, Bodemenergie e.van.krimpen@bodemenergie.nl of 06 2864 9698.