Water en bodem kunnen een veel grotere rol spelen in de energietransitie dan nu het geval is

24 augustus 2018

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Water en bodem kunnen een veel grotere rol spelen in de energietransitie dan nu het geval is

De discussie over realisatie van duurzame energie gaat nog vaak over zonnepanelen, windmolens en isolerende maatregelen. Toch liggen er ook veel uitdagingen op het gebied van duurzame warmtevoorziening en opslag van energie. Het grootschaliger benutten van de ondergrond en het oppervlaktewater is hierbij volgens Deltares essentieel.

‘Bij Deltares houden we ons behoorlijk bezig met de energietransitie. Met name overal waar water, ondergrond en warmtenetten een rol spelen’, vertelt Ivo Pothof, manager van het portfolio duurzame energie uit water en ondergrond. Dat heeft vooral betrekking op de verduurzaming van de warmtevoorziening, bijvoorbeeld middels warmte-/koudeopslag (WKO). Maar ook het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater en het ondergronds opslaan van water met hoge temperaturen tonen volgens Deltares veel potentie. Pothof: ‘Het is niet voor niets dat Nederland wereldmarktleider is in WKO. Dat komt met name omdat we een behoorlijk geschikte ondergrond hebben voor de opslag van warmte en koude in het grondwater.’

Lees verder op de website van het Technisch Weekblad