Verzamelwet IenW 2019: mer-beoordelingsbesluit

12 januari 2021

  1. Home
  2.  → 
  3. nieuws
  4.  → Verzamelwet IenW 2019: mer-beoordelingsbesluit

Per 1 januari 2021 is de Verzamelwet IenW 2019 in werking getreden. Deze Verzamelwet is zoals de naam al zegt een verzameling van een aantal wetten, waaronder de Wet Milieubeheer. Onder andere artikel 7.28 van de Wet Milieubeheer is gewijzigd. Een vergunningaanvraag kan nu zonder mer-beoordelingsbesluit ingediend worden.

Door: Judith Alkema en Linde van Laerhoven

Met de Verzamelwet IenW 2019 zijn de procedurevereisten van de vormvrije mer-beoordeling gewijzigd. Het mer-beoordelingsbesluit hoeft voor activiteiten onder de D-drempel niet al bij de aanvraag te worden aangeleverd.

Met de wijziging van artikel 7.28 van de Wet Milieubeheer:

  • kan de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie tegelijk met de vergunningaanvraag indienen
  • moet het bevoegd gezag binnen 6 weken een mer-beoordelingsbesluit nemen
  • kan de procedure voor de vormvrije mer-beoordeling tegelijk met de procedure voor de vergunningaanvraag lopen.

De wijziging is aangekondigd in het Staatsblad van 18 november 2020.

Samenvatting Memorie van Toelichting

De wijziging in de Wet Milieubeheer is op zichzelf niet zo heel groot. Wat belangrijk is, is de Memorie van Toelichting op de wijziging. Hierin staat beschreven waarom is gekozen voor deze wijziging. De Juridische Werkgroep van BodemenergieNL heeft voor u een samenvatting gemaakt van de Memorie van Toelichting en deze vertaald naar ‘normaal’ Nederlands.

Bron: Infomil